Premium Solution

Premium Solution är till för kunder som i det dagliga arbetet fokuserar på kapacitet, produktivitet, kvalitet och hur man bäst utnyttjar råvaran.

LUJA® Premium solution

Premium Solution är ett servicekontrakt baserat på driftsresultat, där Luja tar ansvar för att en avtalad del av driften sker optimalt – naturligtvis i nära samarbete med kunden.

Vår ersättning beror direkt på antal producerade kubikmeter och skapar därmed ett gemensamt intresse för och fokus på att kontinuerligt finna förbättringar som ger bättre driftsresultat. Denna avräkningsform ger dig också möjlighet att relativt exakt budgetera dina underhållskostnader för den del av anläggningen som Luja ansvarar för.

Premium Solution är ett tillägg till Service Solution, och innehåller i stort samma tjänster, men med den avgörande skillnaden att vi har driftsansvar och ansvarar för att din utrustning alltid fungerar optimalt.

Download PDF om Premium Solution

Luja Premium Solution
Luja Premium Solution

Löpande övervakning och justering

Med Premium Solution arbetar vi löpande för att minimera driftstopp och andra störningar genom att vi ser din såglinje som en helhet. Vi genomför små ändringar och justeringar omedelbart, om vi ser att det kan betyda fler producerade kubikmeter eller annan förbättring av bandsågens drift.

Vi följer och rapporterar driftsinformation månad för månad och levererar löpande förbrukningsartiklar. Vi besöker produktionen flera gånger om året, både för uppföljning och kontroller och vid regelrätta servicebesök. Vid dessa utför vi uppriktning, slipning av hjul, byte av sliten utrustning, kontroll av funktioner osv.

Vi arbetar inte med fasta serviceintervall, utan beroende på det aktuella behovet – vi finns hos dig, om vi misstänker att något inte fungerar som det ska.

Tät dialog med ditt team

För att få maximal effekt av samarbetet vill vi gärna ha en tät dialog med ditt team – operatörer och servicepersonal – som har det dagliga ansvaret för sågen. Då säkerställer man att teamet alltid är uppdaterat och utför de nödvändiga arbetena för att hålla sågarna i toppform.
Vi förväntar oss också en tät dialog med verktygsleverantören, eftersom vi tillsammans ofta kan ge produktionen en extra knuff uppåt.

Marknadens starkaste lösning

Med Premium Solution undviker du dyra avvikelser i produktiviteten, eftersom vår specialistgrupp, som uteslutande fokuserar på ”hjärtat” i driften, mycket tidigt upptäcker och reagerar även på små förändringar.
Premium Solution är därför marknadens utan tvekan bästa servicelösning för sågverk.

Om du vill veta mer om möjligheterna med ett Premium Solution-kontrakt, kontakta direktör Søren Luja Hansen.

Luja Premium Solution

Våre fokusområder er:

  • Best mulig utnyttelse av råstoffet
  • Kapasitet og produktivitet
  • Å unngå ikke planlagte bladskift
  • Færre driftsforstyrrelser
  • Flere driftstimer mellom de store servicestoppene
  • Økt tilgjengelighet og produksjonsgrad.

Kontakt LUJA Sawtech

Vurderer du å oppgradere produksjonen eller har du behov for service på sagene dine?

Da er du velkommen til å kontakte oss. Jo tidligere vi blir koblet inn i prosessen, jo større nytte vil du ha av vår kompetanse.