Derome Anneberg

LUJA trimmade den gamla bandsågen

Derome kände LUJA från tidigare uppdrag och LUJAs engagemang i att lösa uppgiften betydde att han fick ytterligare ett stort jobb för det svenska träföretagets filial Annebergsågen.

Ska bandsågen renoveras eller är det bättre att köpa en ny?

Den frågan måste Elias Brag, som är filialchef på hyvleriet Derome Annebergsågen AB, ställa sig då den gamla bandsågen inte längre fungerade optimalt.

Svaret blev att den gamla sågen har renoverats och trimmats i samarbete med LUJA.
– LUJA har renoverat en gammal bandsåg här på Annebergsågen och vi köpte också ett nytt matarverk av LUJA, berättar Elias Brag.

Annebergsågen är en del av Derome, som också tidigare fått hjälp av LUJA.

Derome Anneberg case

– Vi har känt till företaget i ett par år och vi har också köpt tjänster av dem förr. Men det här jobbet var det största hittills. LUJA har ett gott rykte och vi hade bra erfarenheter sedan tidigare, säger Elias Brag och förklarar:

– Sören Luja engagerar sig mycket för att få maskinerna att arbeta på bästa möjliga sätt, och det är också det vi har lärt oss att förvänta av honom.

Derome Anneberg case

Högre hastighet

Resultatet har inte uteblivit denna gång heller.
– Vi behövde inte köpa en ny bandsåg. Det räckte att trimma den gamla, och LUJA hjälpte oss också att få igång sågen igen efter renoveringen, berättar han.

– Bandsågen kör generellt mycket bättre nu än före renoveringen. Vi kan köra med högre hastigheter, vi har finare ytor och längre drifttid, berättar Elias Brag.

Hur snabbt investeringen är återbetald, kan Elias Brag inte säga. Och även om matarverket har krånglat en smula i början, så har sågen i allmänhet fungerat bra.
Därför är Elias Brag också helt säker på vad LUJAs specialitet är.

– LUJA är mycket bra på bandsågar generellt. Våra förväntningar är uppfyllda och jag rekommenderar honom gärna till andra.

Download referense (PDF)Läs fler referenser

Fakta

Företaget Derome grundades av snickaren Karl Andersson 1947 med bara en rundsåg. I dag är Derome en av de ledande sågverksindustrierna i södra Sverige.

Derome logo

Annebergsågen är en filial under Derome, och här produceras 70 000–80 000 m³ furuträ om året, varav cirka 60 000 m³ hyvlas.

Annebergsågen har eget hyvleri och en tryckimpregneringsanläggning där en stor del av produktionen behandlas. Anneberg ligger utanför Göteborg och levererar en stor del av sina produkter till den västsvenska marknaden. Dessutom exporterar man också till exempelvis Nordafrika och Storbritannien.

Annebergsågen grundades 1947 av bröderna Bertil och Åke Ericson. De startade med att tillverka fiskelådor och 1955 började produktionen av små stugor. Senare lanserades monteringsfärdiga hus för självbyggare.

1981 övertogs Anneberg av Deromegruppen och sedan dess har man gjort stora investeringar som ökat kapaciteten betydligt.

Luja har levererat:

Hos Annebergssågen har Luja flyttat, uppgraderat och byggt om en Jonsered BKM Twin. Vi har bl.a. bomberat hjulen, byggt ny bladstyrning och monterat nytt smörj-/skrapsystem.

Maskinbordet är renoverat och vi har monterat nya matarkassetter. Vi har arbetat för att få området kring sågen lättillgängligt och vi har konstruerat en ny spåntratt.

Luja har haft huvudansvaret for detta projektet i samarbete med lokala företag och Annebergs eget folk.

Vill du optimera din produktion?

Vi erbjuder våra kunder tre olika typer av lösningar beroende på hur deras individuella behov av engagemang ser ut: Project, Service Solution og Premium Solution.