Luja Bio-Oil

Valet av olja spelar en avgörande roll för maskinens prestanda och slutproduktens kvalitet
– och i slutändan därmed också för företagets resultat.

Luja Bio-Oil

Luja Bio-Oil är vår egenproducerade olja som har utvecklats utifrån vår mångåriga erfarenhet av olika sorters olja.

Luja Bio-Oil är noggrant anpassad till de krav och förhållanden som gäller i en modern produktion och har alla de egenskaper som krävs för att du ska kunna köra din bandsåg eller hyvel på en högre växel.


Unika egenskaper – unika resultat

 • Oljan bildar en extra glatt yta på sågblad och hjul vilket gör att spån och flisor inte fastnar – därmed skyddar oljan också hjulen mot slitage.
 • Den höga bärförmågan och goda vidhäftningsförmågan ger maximalt skydd mot slitage och minskar oljeförbrukningen.
 • Oljan minskar friktionen mellan sågblad och bladstyrning och förhindrar beläggningar vilket gör att sågbladen håller längre.
 • Den minskar bullernivån när hjulen är rena och en tunn oljefilm ligger mellan ytorna.
 • Oljans friktionsnedsättande egenskaper medför lägre värmeutveckling.
 • Den höga flampunkts temperatur på 182 °C minskar brandfaran.
LUJA Bio Oil stock

Ren, biologiskt nedbrytbar olja

 • Bra för maskiner, medarbetare och miljö.
 • Färre luktproblem och hudbesvär för medarbetarna.
 • Ger renare biprodukter från produktionen.
 • Ingen nedoljning av virket vid normal användning.
 • Bryter inte ned färgen på maskinerna som andra syrahaltiga oljor.
 • Inga skador på ledningar och hydraulslangar.

Användning och förvaring

Luja Bio-Oil kan tillföras genom de flesta typer av smörjanläggningar.
Den största effekten får man när oljan tillförs hjul och sågblad via filtkuddar.

 • Luja Bio-Oil är ren olja och den är inte vattenlöslig.
 • Inga speciella krav på bortskaffning eller förvaring.
 • Uppfyller kraven i REACH-förordningen (EU-direktiv om hantering av kemikalier).

Dag-till-dagleverans – Stort varulager

Luja Bio-Oil levereras i:

 • Dunkar – 25 och 60 liter
 • Tunnor – 210 liter
 • IBC-behållare – 1 070 liter
 • Tankbil – efter överenskommelse

Luja Bio-Oil varianter

SH 02 : Den mest använda oljan till barrskogsindustrin i Skandinavien.
SH 05 : Tunn olja som används där oljan förvaras och används omkring fryspunkten eller därunder.
SH 12 : Används där råmaterialet har högt innehåll av växtsaft/vatten. Mer syrahaltig än våra andra varianter.

Kontakta Luja A/S

Vill du ha ytterligare upplysningar om vår specialutvecklade Luja Bio-Oil är du välkommen att kontakta oss beträffande referenser, pris, leverans, särskilda behov m.m. på tel. +45 63 32 00 11.

Download produktdatablad (PDF)

Download Säkerhetsdatablad (PDF)