Lida Timber

– Vi har redan fått tillbaka pengarna

Smörjsystem, service, bioolja och en oljedoseringsanläggning är bara några exempel på vad LUJA har levererat till det svenska hyvleriet Lida Timber.

Lida Timber är ett hyvleri som har fokus på bland annat långsiktiga relationer. Det senare är LUJA ett exempel på, för de två företagen har haft ett nära samarbete sedan 2003. Lida Timber är ett svenskt, familjeägt hyvleri. Ägare och vd för Lida Timber är Anders Josefsson, som verkligen uppskattar samarbetet kring bandsågarna med det danska företaget. LUJAs senaste uppdrag har betytt ett massivt lyft för kapaciteten – och en nöjd ägare.

– Vi ville öka kapaciteten, och det kunde vi inte klara med de gamla hjulen i vår bandsåg. Så i samarbete med LUJA beslutade vi oss för att byta ut dem, berättar Anders Josefsson.

LUJA göt nya höghastighetshjul samt bytte ut axlar, nav och remskivor – och arbetet har gett ett imponerande bra resultat. Motorn monterades med en frekvensomvandlare som ger möjlighet att variera hastigheten.

– Tidigare var vi begränsade av de gamla hjulen, vilket betydde att vi bara kunde klara cirka 50 meter/minut. Efter uppgraderingen kan vi klara 75. Det är en ökning med 50 procent, vilket vi är mer än nöjda med.

lida timber case

Kvaliteten är minst lika bra som tidigare, så Anders Josefsson är en nöjd man.

– I efterhand ser vi att vi skulle ha gjort detta ännu tidigare. Vår investering i LUJA har redan betalat sig tack vare den extra kapaciteten. För varje dag producerar vi mer.

Ökad kapacitet

lida timber case anders

LUJA har under de senaste 12 åren levererat en lång rad tjänster till Lida Timber. Från LUJA Bioolja till service av bandsågarna, större projekt som exempelvis CNC-bombering och installation av LUJA smörjsystem och det senaste projektet med hjulen.

– Vi hade hört att han kunde optimera bandsågar på ett effektivt sätt, och vi hade två Canali-bandsågar som vi tyckte borde kunna vara effektivare.

LUJA slipade hjulen på sågen och monterade starkare och bättre bladstyrning. Det gav oss ett resultat, som var långt bättre än vi hade hoppats på, berättar Anders Josefsson.

LUJAs första optimeringsprojekt samt en annan motor och hydraulik gjorde att kapaciteten ökade med upp till 75 procent.

– Efter det här resultatet fick Luja också lov att arbeta på vår andra såg, berättar Anders Josefsson.

Nu har Lida Timber löpande kontakt med Luja, som också i fortsättningen sköter underhållet av bandsågarna och finjusterar dem om det behövs.

– Vi har också fått Luja smörjsystem monterat och vi kör numera på Luja Bioolie, berättar Lida Timbers vd.

Ett gott samarbete

Han framhåller särskilt Lujas förmåga att hitta bra lösningar som kan ändra de äldre sågarna så att de får bättre prestanda.
Samtidigt kan han också arbeta med många olika modeller och typer av bandsågar.

– Bägge delar är väldigt viktiga i dagens konkurrenspräglade miljö, säger Anders Josefsson.

Han tvivlar inte på att samarbetet med Luja har varit en bra investering.

– Vi har mycket goda erfarenheter och vi kan med glädje rekommendera Luja till andra, slår han fast.

Download referense (PDF)Läs fler referenser

Fakta

Lida Timber är ett hyvleri med ca 18 anställda som håller till i Burseryd i Gislaveds kommun.

Lida Timber logo

Det är ett familjeägt företag där fokus ligger på väletablerade procedurer, ansvarsfulla medarbetare och långsiktiga relationer.

Företaget grundades 1949 och vd och ägare Anders Josefsson är 3:e generationen.

Hyvleriet hyvlar ca 50 000 m³ per år i Burseryd.

Råmaterialet köps hos de flesta svenska sågverk beroende på produkten och kundens önskemål. Hyvleriet har huvudsakligen sina kunder i Sverige, Norge och Europa.

Besök lidatimber.se

Luja har levererat:

Lida Timber har två Canali ML1100 Twin som Luja har servat i många år. I den första omgången bomberade vi hjulen, byggde om bladstyrningen, riktade upp samt monterade smörj-/skrapsystem och manuell oljedoseringsanläggning.

Därefter har vi under årens lopp gjort mindre ombyggningar och renoveringar, bl.a. digital positionering och renovering av matarverk.

Hösten 2012 monterade vi ett komplett automatiskt oljedoseringssystem på alla sågar och systemet är förberett för anslutning till smörjning av hyvlarna.

Våren 2014 fick den ena sågen ett kraftigt kapacitetslyft, när vi bytte till starkare hjul som ökade matarhastigheten med upp till 50 %.

Vill du optimera din produktion?

Vi erbjuder våra kunder tre olika typer av lösningar beroende på hur deras individuella behov av engagemang ser ut: Project, Service Solution og Premium Solution.