Så här samarbetar vi

Ett samarbete med Luja följer en plan som ska säkra att de projekt vi startar baseras på en grundlig analys av de aktuella förhållandena. Denna analys bildar underlag för en beskrivning av projektets omfattning, en uppskattning av de resultat vi kan uppnå samt de ekonomiska konsekvenserna.

Samarbete med Luja

Det skapar trygghet och bidrar till att kundens individuella behov av engagemang tillgodoses. Vi erbjuder oss både att ta ansvar för hela produktionen med ett långvarigt kontrakt baserat på driftsresultat eller att samarbeta kring enskilda projekt eller leveranser.

En tät dialog

Även om vi följer en plan är vår erfarenhet att värdefulla förslag på hur anläggningarna kan optimeras ofta kommer fram under processens gång. Dialogen med dem som arbetar med sågarna till vardags är därför viktig för att vi ska kunna uppnå bästa tänkbara resultat och sedan förankra dessa hos medarbetarna.

Det blir en sport

Efterhand som resultaten visar sig blir det en sport att uppnå ännu bättre resultat.
Jämförelsen med ett depåteam under ett racerlopp är inte helt gripen ur luften. Vi blir motiverade av kunder som hela tiden utmanar oss och vill uppnå ännu bättre resultat genom optimeringar.

Så här är förloppet:

Fakta

Sedan 2002 har LUJA® Sawtech hjälpt flera europeiska hyvlerier och sågverk att förbättra sina produktionsresultat markant genom optimering av produktionsprocesserna.

Resultatet av Lujas optimeringsprocesser är färre och kortare driftsstopp, längre drifttid på bandet, en finare slutprodukt, ett bättre utnyttjande av råvaran och därmed en bättre driftsekonomi.

LUJA® Sawtech använder en rad patenterade verktyg och processer.
Vi producerar och säljer Luja Bio-Oil, som har utvecklats särskilt för smörjning av bandsågar och hyvlar.

Exportandelen är 98 procent, och de viktigaste marknaderna är Sverige, Norge och England.

Antal medarbetare: 5