Hasås

Färre produktionsstopp och bättre kvalitet

Hasås Høvleri har under 10 år samarbetat med LUJA Sawtech med gott resultat. Senaste projektet var en stor ombyggnad av matarverket.

Bättre kvalitet och färre stopp i produktionen – det är väl önskescenariet för de flesta hyvlerier. Och det har det också varit för Hasås, som faktiskt har fått sina önskningar uppfyllda, bland annat med hjälp från LUJA Sawtech. Det berättar Kristian Hasås, produktionsansvarig på hyvleriet Hasås i Norge. Han är tredje generationen i familjeföretaget.
– Jag är mycket nöjd. Det finns inget att klaga på när det gäller LUJAs arbete. Det finns inga andra, som har haft de kunskaper om sågarna som LUJA har visat.

Det första samarbetet

Idag är det Kristian som har kontakten med LUJA Sawtech, men så har det inte alltid varit. När samarbetet med LUJA började 2005, var det Kristians far, Yngvar Hasås, som tog kontakt.

hasås case

Den gången fokuserades arbetet på hyvleriets Stenner-såg, som inte fungerade tillräckligt stabilt. Den byggdes om kraftigt, med bandstyrningar, bandsmörjning och inriktning. Dessutom renoverades matarverkets kasetter, och både spånfickan och utsugningen byggdes om.

Ombyggnaden blev lyckad, och sågen har sedan dess fungerat bra, med smärre justeringar här och där.
2014 var det så dags för ett nytt och större arbete på det norska hyvleriet.

Stor ombyggnad

hasås case

När virket ska matas in i en bandsåg, ska det helst matas in på ett jämnt och stabilt sätt för att få det bästa resultat.

– Vi hade tidigare problem med inmatningen, som vi skulle ha tittat närmare på.

– Så LUJA har genomfört en större ombyggnad som har gett oss en jämnare inmatning och en bättre snittyta. Samtidigt passade vi också på att bygga om maskinbordet, så att det går mer exakt nu.

LUJA bytte ut de gamla matarverkskassetterna mot elektriskt drivna LF25-kassetter. Det ger en jämnare inmatning, som i slutänden ger det bästa resultatet.

– Det har varit ett extremt väl utfört arbete. LUJA har följt upp föredömligt. De har varit tydliga, och har levererat det de lovat. De är inte bara säljare, utan levererar faktiskt det de utlovar.

– Med det nya verket och de nya kassetterna har vi fått färre produktionsstopp och färre fel, eftersom alltsammans fungerar bättre, berättar Kristian Hasås.

Bra resultat

Kristan Hasås är mycket nöjd med det som LUJA hjälpt till med, och vill gärna rekommendera företaget. Men han tror faktiskt inte att det behövs.

– Det är en liten bransch så när man levererar det man lovat med bra resultat sprider sig ryktet snabbt i branschen.

– LUJA har helt klart spetskompetens när det gäller att hitta lösningar. De undersöker sågen och våra utmaningar, och sedan utvecklar och anpassar de lösningarna efter oss.

Download referense (PDF)Läs fler referenser

Fakta

Hasås är ett familjeägt företag som grundades 1957 som ett traditionellt sågverk.

Hasås logo

Företaget har växt kraftigt och stabilt, och sedan mitten av nittiotalet har man helt fokuserat på hyvling.

2004 kompletterade man med ytbehandling, och idag ytbehandlar Hasås cirka 3,8 miljoner meter trä varje år, bland annat lister och paneler.

Hasås har toppmodern produktion, som tillverkar ett brett sortiment av produkter från två produktionslinjer. Den ena tillverkningslinjen används för långa serier, medan den andra linjen tillverkar specialprofiler och specialdimensioner.

Läs mer på hasas.no

Luja har levererat:

Hasås har en Stenner VHF105 Twin-såg som vi under årens lopp har byggt om i flera steg. Den första större ombyggnaden skedde precis i början av vårt samarbete, när vi byggde om bandstyrningar och spånfickor, monterade ett nytt system för smörjning och rengöring av hjul och band samt om-bomberade hjulen och riktade upp sågen.

Under 2014 monterade vi Luja matarverk med 4 valsar och eldrift, samt renoverade och ändrade maskinbordet, så att det blev enklare att utföra underhåll och hålla anläggningen i god kondition i den dagliga driften. Sågen är idag mycket enklare och mer servicevänlig – det har blivit enklare för operatören att utföra ett gott arbete med maskinen.

Vill du optimera din produktion?

Vi erbjuder våra kunder tre olika typer av lösningar beroende på hur deras individuella behov av engagemang ser ut: Project, Service Solution og Premium Solution.