Optimering - Sågverk

Bättre driftsekonomi på sågverk

Överväger du att uppgradera din produktion eller har du behov av service för dina sågar?
I så fall är du mycket välkommen att kontakta oss. Ju tidigare vi blir inkopplade i processen, desto större nytta kommer du att ha av vår kompetens.

Bättre driftsekonomi på sågverk

Våra fokusområden för sågverk är:

  • Bäst utnyttjande av råvaran
  • Kapacitet och produktivitet
  • Att undvika oplanerade bladbyten
  • Färre driftstopp
  • Fler driftstimmar mellan större servicestopp
  • Ökad tillgänglighet och ökad produktionsgrad
Bättre driftsekonomi på sågverk

Servicealternativ för alla behov

Våra servicelösningar för sågverk är uppdelade i tre koncept, anpassade till de behov som vi upplever att sågverken har:


LUJA® Project

Project

Uppgraderingsprojekt
och monteringsuppdrag.

Läs mer om Project

LUJA® Service Solution

Service Solution

Serviceavtal, där LUJA® Sawtech genomför service enligt avtal.

Läs mer om Service Solution

LUJA® Premium Solution

Premium Solution

Servicekontrakt, där LUJA® Sawtech har driftsansvar för en avtalad del av anläggningen och resultaten från denna del.

Läs mer om Premium Solution

Luja Bio-Oil

Vi erbjuder också en rad produkter, som alla stödjer eller optimerar produktionen med bandsågar.

Se produkter