Konstruktion

LUJA utvecklar och förbättrar komponenter och maskiner som optimerar avkastningen på din bandsåg.

Luja Konstruktion

Det är vår erfarenhet att våra kunders problem inte alltid kan lösas med de möjligheter som redan finns på marknaden. Därför har vi gjort det till en specialitet att utveckla alternativa lösningar i samarbete med våra kunder som i högre grad lever upp till deras behov och förväntningar.

Vi sätter en ära i att leverera ett färdigt och genomtänkt projekt där kunden kan se att sågen producerar utan störningar.

En Luja-konstruktion är således en maskindel som Luja själv utvecklar och konstruerar. Specialkonstruktioner bidrar till att lyfta uppgraderingen av sågen till en högre nivå, och ofta kan sågen på så sätt konkurrera med en helt ny maskin så kunden kan behålla den befintliga sågen.

Exempel på konstruktioner som vi har utvecklat:

 • Bladstyrningar – både konsol och fästet där styrklossen sitter.
 • Bladskrapare för att ta bort spånen från blad och hjul.
 • Matningskassetter med tre, fyra eller 6 valsar.
 • Självcentrerande maskinbord för att mata virket mer precist förbi bladet.
 • Twin-tensiometer för mätning av bladspänningen.
 • Bladsmörjsystem och oljedoseringsanläggning.
 • Självkalibrerande automatikstyrning och kompletta elstyrningar till sågar.

Avkastningen på en Luja-konstruktion kan vara

 • Högre kvalitet på produkten.
 • Fler producerade meter.
 • Snabbare omställning.
 • Enklare service och underhåll.

Kontakta Luja A/S

Vi vill också gärna hjälpa dig med konstruktionsförbättringar som kan optimera avkastningen på din bandsåg. Du är välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om möjligheterna på +45 63 32 00 11.

Download produktdatablad