Stangeskovene

För bra för att vara sant

Det norska hyvleriet Stangeskovene trodde inte riktigt på att LUJA skulle kunna leverera det man hade lovat. Men det kunde de, och tillfredsställelsen är stor i dag när LUJA har fått lov att leverera en rad uppgraderingar och lösningar till hyvleriet.

Har du en bandsåg får du sannolikt nytta av ett samarbete med LUJA.
Det menar Lars Bønøgård på det norska hyvleriet Stangeskovene, Björnstad Bruk. Lars är teknisk chef på hyvleriet och han är väldigt nöjd med alla uppgraderingar och nya produkter som LUJA har levererat. De inledde samarbetet 2008.

Men Lars Bønøgård var en smula betänksam i början. Han var nervös för att LUJA inte skulle kunna leverera det man lovade, med bland annat en väsentlig förbättring av matningshastigheten.

– Men jag har inte haft några problem med sågen sedan dess. Det har nästan varit för bra för att vara sant, erkänner han.

– Så det Sören Luja säger, det stämmer. Han vet vad han pratar om, säger Lars Bønøgård.

Stangeskovene case

Ökade hastigheter

Stangeskovene case

Stangeskovene blev rekommenderade LUJA av en av sina leverantörer, så det var på så vis de fick kontakt med det danska företaget.
– LUJA är väldigt rak och mycket professionell. Sören Luja talar om vad han kan leverera, och det låter lite mycket till att börja med. Jag var lite betänksam om han skulle kunna uppfylla löftet då han berättade att han kunde öka sågens hastighet så mycket.

– Men det visade sig vara riktigt, och vår såg kör nu med 68 m/min. Så han höll vad han lovade. Det har verkligen gått fantastiskt bra!

LUJA har totalrenoverat en såg och det danska företaget har också levererat ett nytt matarverk, elstyrning, LUJA Bioolie och flera andra produkter till hyvleriet.

Toppensamarbete

Förutom hastigheten har Lars Bønøgård också upplevt andra fördelar med samarbetet.
– Jag trodde inte att vår bandsåg kunde köra så bra. Jag har tidigare haft problem med kroksågning, men alla våra problem med bandsågen är helt borta nu, säger han.

– Det är ingen tvekan om att mina förväntningar på samarbetet har blivit uppfyllda. Det har varit ett toppensamarbete, så jag kan faktiskt inte begära mer.

Download referense (PDF)Läs fler referenser

Fakta

Stangeskovene producerar byggmaterial i toppkvalitet till professionella företagskunder i centrala, södra och östra Norge.

Stangeskovene logo

Råmaterialet (gran och tall) kommer från de bästa skogsdistrikten i Norge och Sverige.

Företaget grundades 1899 av Niels Anker Stang, men redan under flera hundra år tidigare hade familjen varit knuten till skogsbruk och trähandel i området, innan de olika aktiviteterna samlades i ett enda bolag.

Från början hade Niels Anker Stang ett långsiktigt perspektiv på både skogspolitik och personalstrategi, och den tankegången har senare generationer och chefer i bolaget hållit fast vid.

I dag omfattar bolaget allt från skogsbruk till fastigheter, sågverk, hyvleri och trävaruhandel.

Luja har levererat:

Luja har uppgraderat och byggt om en Canali TB1100 Twin på plats. Vi har bl.a. bytt lager, bomberat hjulen, byggt ny bladstyrning, monterat nytt smörj-/skrapsystem och oljedosering. Hela matarverket är utbytt, bladspänningen är ändrad, vi har satt eldrift på positioneringen och vi har levererat ny elstyrning till sågen.

Luja har stått för huvudentreprenaden och idriftsättningen.

Vill du optimera din produktion?

Vi erbjuder våra kunder tre olika typer av lösningar beroende på hur deras individuella behov av engagemang ser ut: Project, Service Solution og Premium Solution.