Matarverk

Matarverket på en bandsåg har avgörande betydelse för resultatet av den produkt som sågen producerar. Därför är det viktigt att matarverket ger en precis och stabil styrning av virket genom bandsågen. Då får man den finaste slutprodukten och det bästa utnyttjandet av råmaterialet. Det bidrar dessutom till längre drifttid på sågbladen och mindre spill.

Matningskassetter

Fremføringsanlæg

Luja har utvecklat egna matningskassetter och maskinbord till de maskiner där vi inte på annat sätt kan få en acceptabel och stabil matning av virket.
I vissa fall kan vi ändra på komponenter i den befintliga matningen så att vi får det önskade resultatet. Andra gånger blir vi tvungna att byta hela anläggningen för att lyckas med uppdraget.

Enkla och robusta konstruktioner

 • Vi använder så vitt möjligt endast standardslitdelar.
 • Vi konstruerar med så få komponenter som möjligt vilket betyder kort reservdelslista och lång livslängd.
 • Vi använder endast komponenter av högsta kvalitet.
 • Våra produkter är konstruktionsmässigt enkla, solida och överskådliga vilket betyder enkelt underhåll och enkel service.

LF25-2B2F – 4-valsad kassett

Vår mest använda kassett som passar till de flesta typer av bandsågar på både sågverk och hyvlerier.

 • Kassetten har fyra valser, två rörliga längst fram och två fasta längst bak. Detta resulterar i en unik förmåga att absorbera skevheter i virket samtidigt med en kontant styrning av virket i skärprocessen. Det ger ett bra utnyttjande av råämnet och en ytterst fin snittyta.
 • Utformningen av kugghjul och valsar gör att de är mycket tystgående, enkla att rengöra och det går snabbt att byta ut dem.
 • Kassetten kan levereras med hydraulik eller eldrift.
 • Denna kassett används också på maskinbord typ LM01.

LF30 – 3-valsad kassett

Den här kassetten är utvecklad speciellt till mindre hyvlerisågar som Jonsered, Gullänget, Gullmec, Hymec, Waco BKL, Stenner m.fl. där konstruktionen av maskinbordet inte kan bära vår LF25-kassett.

 • Kassetten har 3 fasta valsar vilket betyder att alla ojämnheter i träet ska kunna absorberas i maskinbordet för optimal styrning av virket.
 • Kassetten levereras med hydraulikdrift.

LF55 – 6-valsad kassett

Denna kassett är utvecklad till större råsågar på sågverk. Fokus är på den bästa möjliga styrringen av virket medan det skärs för att få optimal precision och utnyttjande av råämnet.

 • Det är 6 valsar i varje kassett. Vals 1+2 är dragna en liten bit tillbaka så de bara fungerar som stöd och instyrning. Vals 3–6 sitter på linje men avbrutna av en sektion där sågbladet kan parkeras när det inte är i drift.
 • Konstruktionen är enkel och stark för att kunna motstå de krafter som finns i sågning av rått virke och den genom- skådliga konstruktionen gör den lätt att serva.
 • Kassetten kan levereras med hydraulik eller eldrift.
 • Denna kassett används också på maskinbord typ LM05.

Maskinbord

LM01 Maskinbord

Maskinbordet modell LM01 är vårt mest flexibla maskinbord som levereras med eller utan tilt. Bordet är konstruerat för att kunna användas på olika hyvleribandsågar som: Canali, AKE, Jonsered, Söderhamn m.fl.
Maskinbordet har en mycket kompakt konstruktion, är luftstyrt och med möjlighet för fast landsida och mittcentrering.
Kassett LF25-2B2F används på detta bord.

Specifikationer

 • Tilt från 0–45° (endast möjligt på typ LM01-MT)
 • Total bredd 911 (840) mm
 • Höjd till matningslinje 612/443 M/U underbord
 • Djup utan införning 600 mm
 • Djup med införning 1 135 mm
 • Fast sida/mittcentrering standard
 • Höger-/vänsterversion väljs vid beställning
 • Styrning el och luft (min. 6 bar)
 • Största dimension B 310 x H 210 mm

LM05 Maskinbord

Detta maskinbord är utvecklat till sågverk och har en mycket kraftig konstruktion som är speciellt framtagen för att motstå den belastning som uppstår vid höghastighetsskärning i råvirke.
Maskinbordet är luftstyrt och med möjlighet för parkeringsposition på cylindrarna.

Specifikationer

 • Total bredd: 1 200 mm
 • Höjd till matningslinje 520 mm
 • Djup utan införning 810 mm
 • Djup med införning 1 310 mm
 • Fast sida/mittcentrering standard mittcentrering
 • Höger-/vänsterversion inte valbart vid centrering
 • Centerlinjal kedjebana driven tillsammans med valsar
 • Tryckrulle möjlighet för inbyggd tryckrulle framför bladet
 • Styrning el och luft (min. 6 bar)
 • Största dimension H 300 x B 350 mm

Kontakta Luja A/S

Om du vill veta mer om våra matarverk eller vi ha reda på om det befintliga verket kan uppgraderas är du välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om möjligheterna på +45 63 32 00 11.

Download produktdatablad