Moelven Østerdalsbruket

Säkerheten i topp på Moelven Østerdalsbruket

Ett nära samarbete med Luja har gett både säkerheten och produktiviteten ett lyft på Moelven Østerdalsbruket AS.

Föreställ dig att en del av ett 10 meter långt sågband kommer flygande genom sågverket ... Det är inte någon trevlig tanke!

Men det upplevde man flera gånger på Moelven Østerdalsbruket AS, och det var en av anledningarna till att man sa ja till ett samarbete med Luja Sawtech för att få ordning på de felaktigheter som man upplevde.

Stein Stensløkken Eriksen, produktionschef på sågverket, var kontaktpersonen. Och han är mycket nöjd med det resultat som han har fått.

“Det är farligt när delar av sågbanden flyger omkring, så det var vi tvungna att stoppa. Och det har man gjort. Vi har inte haft ett enda bandbrott sedan Luja avslutade sitt arbete hos oss. Tidigare hade vi upp till 30–40 haverier om året”, berättar Stein Stensløkken Eriksen.

ghfgjh

Var på referensbesök

Avtalet ingicks efter en lång dialog om lösningsmodellen för uppgraderingen, samt ett studiebesök hos en av Lujas andra kunder i Sverige.

“Vi har haft Søren Luja här under stora delar av 2015, och vi är mycket nöjda med uppgraderingarna.”

Säkerheten var viktig, och förtroendet för säkerhetsnivån skulle återupprättas. Men dessutom skulle arbetet också ge mindre störande buller i produktionen och att sågarna i allmänhet fungerade bättre i drift.

Sågverket hade målsättningen att såga 50 mm sidoplankor jämfört med tidigare 38 mm, och det krävde en uppgradering av processen på Moelven Østerdalsbrukets sju bandsågar.

Luja har bland annat monterat BC400 automatisk spårning av banden för att säkerställa att de alltid ligger i exakt rätt läge. Dessutom har ett nytt smörjsystem, en oljedoseringsanläggning samt slipning och balansering av hjulen också funnits med på listan.

“Vi har kraftigt minskat vår oljeförbrukning, något som också ger lägre driftskostnader”, berättar Stein Stensløkken Eriksen.

moelven case Stein

Hela linjen har gåtts igenom

Luja gick igenom hela såglinjen, och riktade alla sågar och linjer så att sågarna nu fungerar som de ska. Dessutom har arbetsrutinerna optimerats, så att både maskiner och processer går smidigare.

Stein Stensløkken Eriksen framhåller de goda resultaten med sågarna och den förbättrade säkerheten – samt att mängden tid med driftstopp har minskat mycket, och att utbytet har förbättrats.

“Luja är bra på att hitta de små detaljerna som gör skillnad. Det är något som vi inte har upplevt på samma sätt tidigare, och det har haft stor betydelse.”

“Søren Luja själv är mycket noggrann och ställer stora krav på sig själv. Hela projektet har varit välplanerat ända från starten, och det finns faktiskt inte något som hade kunnat göras bättre”, säger en nöjd produktionschef, som räknar med att fortsätta det goda samarbetet även i framtiden.

Download referense (PDF)Läs fler referenser

Fakta

I Koppang mitt emellan Oslo och Trondheim ligger Moelven Østerdalsbruket omgivet av berg och vacker natur.

Moelven logo

Anläggningen är ett sågverk kombinerat med hyvleri och impregnerings­anläggning samt en målningslinje.

Årligen produceras 60 000 m³ trä, och den största delen säljs på den norska marknaden via Moelven Wood AS.
På Moelven Østerdalsbruket har man 52 anställda, och omsättningen per år är cirka 15 miljoner euro.

Luja har levererat:

På huvudlinjen på Østerdalsbruket finns 7 bandsågar med en del år på nacken, precis som på många andra sågverk.

Luja har tillsammans med anläggningens egen personal installerat oljedoseringssystem samt BC400 automatisk spårning av banden på alla sågarna. Innan dess har Luja genomfört en större renovering och ombyggnad av sågarna, för att göra dem mer användarvänliga och driftsäkra. Det arbetet omfattade inriktning, montering av smörj- och skrapsystem, om-bombering och balansering av hjulen samt diverse mekaniska ändringar.

Vill du optimera din produktion?

Vi erbjuder våra kunder tre olika typer av lösningar beroende på hur deras individuella behov av engagemang ser ut: Project, Service Solution og Premium Solution.