CNC-styrd hjulslipning och balansering

CNC-styrd slipning och balansering av din bandsågs driv- och medlöparhjul – medan de sitter på maskinen – är den mest effektiva och tidsbesparande lösningen.

Luja Hjulslibning

Hjulens kondition och bombering har avgörande betydelse för sågens prestanda och driftsäkerhet.

Slitna hjul orsakar flera brott på sågbladen, färre drifttimmar per sågblad och minskad kapacitet på sågen. När sågblad och hjul passar perfekt ihop är sågen som mest produktiv. Därför betalar det sig att trimma hjulen så att de kör optimalt hela tiden.

Patenterat CNC-verktyg

Luja använder en patenterad mobil CNC-verktygsmaskin som med hjälp av diamantskär kan svarva och slipa bandsågens driv- och medlöparhjul med korrekt bombering – medan de sitter på maskinen.

Denna metod innebär en rad fördelar:

  • Snabb och kapacitetsbesparande jämfört med andra metoder.
  • Hög precision i bearbetningen.
  • – toleranser inom 0,01 mm.
  • Bomberingen görs med radie och inte av sammansatta linjer.
  • Frihet att programmera den mest optimala bomberingen.
  • Mycket ren process – inget damm och ingen smuts vid skärningen.
Luja Onsite Programmering

Balansering

När hjulen har rebomberats uppstår oundvikligt obalanser i hjulen. Fortplantar de sig ut i konstruktioner och sågblad reduceras sågens prestanda.

Luja gör därför alltid en datorstyrd balansering på plats som en fast del av bomberingsprocessen.

Resultat

  • Sågbladet ligger mer stabilt på hjulen under drift, även vid hård belastning.
  • Mindre förbrukning av sågblad och färre problem med sprickor.
  • Hastigheten och driftsäkerheten kan ökas, vilket betyder fler sågade meter per timme.
  • Bombering med radie ger fler drifttimmar före rebombering.
Luja Hjulslibning

Kontakta Luja A/S

Vill du ha ytterligare upplysningar om CNC-styrd slipning och balansering är du välkommen att kontakta oss på tel. +45 63 32 00 11.

Download produkt-sheet (PDF)