Begna Bruk

LUJA smörjsystem är den framtidssäkra lösningen

Det fristående norska sågverket Begna Bruk har valt LUJA som leverantör av olja, smörjsystem och oljedoseringsanläggning.

LUJA smörjsystem och bioolja är den mest framtidssäkra och moderna lösningen.

Så säger Kjell Nybakke, som är produktionschef på det norska sågverket Begna Bruk.

Han tvivlar inte på att LUJA som leverantör av olja, smörjsystem och oljedoseringsanläggning är rätt val för sågverket.

– Vi valde detta smörjsystem därför att LUJA har taget smörjning ett steg längre än tidigare. Med det här systemet får vi en komplett smörjning och vi är säkra på att varje såg får den olja som är nödvändig, säger Kjell Nybakke.

Som han ser det finns det inte andra smörjsystem som kan leverera det LUJA kan.

begna bruk case 1

– De andra systemen fungerar inte på samma sätt. Här är vi säkra på att allt blir smort. De andra systemen är mer gammaldags och tidigare var det svårt för oss att få överblick över om alla sågar fick rätt smörjning. Det problemet har vi inte längre för varje såg smörjs individuellt, berättar han och fortsätter:

– Det var också syftet med investeringen, så vi är verkligen mycket nöjda.

begna bruk case 2

Väldigt bra service

Sören Luja Hansen från LUJA har varit i branschen i många år och han är väldigt serviceminded och bra att samarbeta med. Det är faktiskt hans största styrka, tycker jag, säger Nybakke.

Kjell Nybakkes förväntningar på samarbetet har till fullo infriats och han betonar särskilt det faktum att samarbetet med LUJA har betytt att sågarna får den smörjning de ska ha och att det är en framtidssäkrad lösning för Begna Bruk.

– Bra smörjning är så viktigt i vår bransch. Och samtidigt har det blivit enklare för oss att byta sågbladen, säger han.

Han tvivlar heller inte på att andra skulle kunna ha glädje av ett samarbete med LUJA.

– Jag vill absolut rekommendera honom till andra sågverk, säger han.

Download referense (PDF)Läs fler referenser

Fakta

Begna Bruk är leverantör till träindustrin och bland sågverkets viktigaste produkter finns limträlameller och läkter.

Begna Bruk logo

Begna Bruk är ett fristående sågverk och det största industriföretaget i Valdresområdet i Norge.

Viken Skog är sågverkets största aktieägare och förser det med bra och regelbundna leveranser av lokala råvaror så att den goda kvaliteten kan upprätthållas.

Begna Bruk ligger tursamt placerat mitt i stora skogsområden som levererar förstklassigt rundtimmer och man köper årligen in 135 000 m³ trä.

Begna Bruk AS är ett företag som löpande uppdaterar och optimerar sin utrustning och under de senaste åren har man gjort stora investeringar i produktionen.

Luja har levererat:

Till Begna Bruk har Luja levererat ett komplett smörjsystem för smörjning och rengöring av bladen på företagets nio AKE 245-sågar.

Vi har stått för montage av systemet i samarbete med en lokal elinstallatör och Begnas egen personal. Efter inkörningen har vi gett viktig support så att personalen kan utnyttja anläggningen optimalt och för att se till att utbytet också ses.

Begna använder Luja Bio-Oil SH02 och förbrukningen har minskat betydligt sedan vi installerade det nya systemet.

Vill du optimera din produktion?

Vi erbjuder våra kunder tre olika typer av lösningar beroende på hur deras individuella behov av engagemang ser ut: Project, Service Solution og Premium Solution.