Slit- och reservdelar

Luja lagerför alla gängse förbrukningsartiklar till de bandsågar och matarverk vi servar. För dig som kund betyder det möjlighet till snabb leverans – i många fall från dag till dag. Det är din säkerhet mot långvariga och dyra driftstopp.

Slitdelar

 • Styrklossar
 • Filt
 • Hjulskrapare
 • Bladskrapare
 • Instyrningsplåtar

Reservdelar

 • Kugghjul
 • Axlar
 • Valser
 • Lager
 • Fästen till bladstyrning
 • Bandsågshjul

Utbytesdelar

Vi har alltid renoverade/ombyggda maskindelar till olika maskintyper liggande klara om det skulle uppstå behov för ett snabbt utbyte av befintliga delar i en körande anläggning. Det gör att driften kan fortsätta medan vi i lugn och ro och i en ren miljö kan renovera de slitna delarna.

MKL2123 Tandhjul
MKL2170 bladskraber
MKL2089 Filt

Delar – anpassade till dina maskiner

Vi modifierar ofta de delar vi har med i vårt program så att de fungerar bättre i processen om det finns ett konstruktionsproblem i de maskiner vi servar. Vi kan ofta förbättra konstruktionen på en maskin genom att tänka in små ändringar i de mest använda delarna som ni själva byter.

Vi sätter en ära i att leverera slit- och reservdelar av hög kvalitet och precision i syfte att undvika eller förlänga intervallet mellan servicebesöken.

Kontakta Luja A/S

Vill du ha ytterligare upplysningar om slit- och reservdelar är du välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion på  +45 63 32 00 11.

Download produktdatablad (PDF)