Varberg Timber

Investeringen är snabbt intjänad

Det svenska hyvleriet Varberg Timber får LUJA Bioolie, service och reparation av tre bandsågar från Luja. Samarbetet började på grund av flera rekommendationer.

Mikael Persson har varit produktionschef hos Varberg Timber i omkring 10 år. Före det arbetade han i produktionen på samma ställe, så han känner det svenska hyvleriet från flera vinklar.

Han berättar själv att han ser sitt arbete som en utmaning och tycker om att ha många bollar i luften.

En av dessa bollar är hyvleriets bandsågar, och här har han valt LUJA som sin samarbets- och sparringpartner.

Sedan 2005 har LUJA stått för service och reparation av hyvleriets bandsågar, och senare har också LUJA Bioolie kommit med. Produktionschefen är väldigt nöjd med LUJA.
– Samarbetet har gett oss bättre snittytor. Samtidigt fungerar våra sågar mer optimalt och är driftssäkrare än tidigare, berättar han.

Varberg TimberHan menar att LUJAs styrka är ett brinnande intresse för arbetet och för bandsågar generellt, kombinerat med en stark önskan att hjälpa kunderna att få en effektivare produktion.

varberg timber case

Mikael Persson är i varje fall inte i tvivel om att hans förväntningar på samarbetet har infriats.
– Vår investering i LUJA har tjänat in sig på mycket kort tid. Vi har fått mer precisa produkter från sågen och därför utnyttjar vi råvaran bättre, vi får finare ytor och våra bandsågar fungerar generellt helt enkelt bara bättre, säger han.

Började med rekommendationer

varberg timber case mikael

Mikael Persson hade i förväg höga förväntningar på samarbetet, för han hade fått tips om LUJA från flera andra i branschen.

Han hoppades på ett bra samarbete, bra support och en välfungerande service.
– Och det är precis vad det har blivit, slår han fast.

Av samma skäl letar Mikael Persson inte efter en ny leverantör.
– LUJA gör ett riktigt bra arbete på våra bandsågar, och det är inte något jag skulle vilja ändra på. Sören Luja ska faktiskt bara fortsätta att arbeta som han gör, säger Mikael Persson.

Han kommer också att rekommendera sin bandsågsspecialist till andra.
– Jag är mycket nöjd med vårt samarbete, så jag rekommenderar gärna LUJA till andra i träbranschen. LUJA gör ett bra jobb och kan verkligen optimera bandsågarna.

Download referense (PDF)Läs fler referenser

Fakta

Varberg Timber är ett svenskt, familjeägt hyvleri med omkring 45 anställda.

Varberg Timber logo

Hyvleriet har varit i privat ägo sedan 1950 och verksamheten är uppdelad i två delar: Hyvleri & takkonstruktion samt en trävaruhandel.

Varberg Timber producerar bland annat paneler, golv, takstolar och impregnerat trä.

Man omsätter årligen omkring 200 miljoner svenska kronor och några av de stora marknaderna är Sverige, Norge och Danmark. Dessutom har Varberg Timber en betydande export till Japan samt till andra delar av Europa.

Sedan 2011 har hyvleriet haft Sveriges modernaste impregneringsanläggning med en kapacitet på 65 000 m³ med en mans bemanning.

Luja har levererat:

Varberg Timber har två Waco BKL Single och en Waco BKW Twin som Luja har servat i flera år. I första omgången har vi bomberat hjulen, byggt om bladstyrningen och riktat upp sågens linjer. Därefter har vi under årens lopp gjort mindre ombyggningar och renoveringar, bl.a. av Matarverk.

Under samarbetets gång har vi fått testa idéer på den stora sågen tillsammans med företagets personal, vilket har gett en god möjlighet att förbättra och utveckla driften.

Vill du optimera din produktion?

Vi erbjuder våra kunder tre olika typer av lösningar beroende på hur deras individuella behov av engagemang ser ut: Project, Service Solution og Premium Solution.