Moelven Trysil AS

Högre hastighet och bättre kvalitet

LUJA har renoverat en såg och levererat en RE-NEW såg till Moelven Trysil som har inneburit att hyvleriet kan köra igenom väsentligt mer trä och att produktionen är mer driftsäker.

Det norska hyvleriet Moelven Trysil AS har sina rötter ända tillbaka till 7 juli 1917. Så länge har företaget inte samarbetat med LUJA, men sedan 2005 har LUJA levererat en rad tjänster till hyvleriet som sammantaget har förbättrat produktionen.

LUJA har bl.a. förbättrat smörj-/skrapsystemet och slipat hjulen under renovering av en äldre såg. LUJA har också levererat en RE-NEW såg till det nya hyvleriet med nytt matarverk, starkare hjul och ny elstyrning. Därutöver använder man också LUJA Bioolie på det norska hyvleriet.
– Vi kör igenom väsentligt mer trä och med högre hastighet än vi tidigare har kunnat med våra bandsågar, berättar Öyvind Lövåsen, som är avdelningschef hos Moelven Trysil.

Han förtydligar:
– Det är ett bättre flöde i produktionen, som kör mer driftsäkert nu än tidigare. Dessutom har vi färre problem med sågbladet, som inte spricker och sågar krokigt, säger han.

Moelven Trysil case

Bra olja till hyvlar och sågar

Moelven Trysil har också valt att använda LUJA Bioolie för att både smörja och rengöra sina hyvlar och sågar. Oljan har en rad goda egenskaper och och är inte så aggressiv mot färg, kablar och gummi på maskinerna som som andra oljor. Öyvind Lövåsen är överhuvudtaget mycket nöjd med sitt samarbete med LUJA och han hade inga betänkligheter med att välja LUJA som sin leverantör.

Moelven Trysil case

– Vi hade hört talas om ett annat jobb han hade gjort i Norge, berättar Öyvind Lövåsen.

Han fick kontakt med LUJA och det har utvecklat sig till ett långt och bra samarbete om bandsågarnas funktion.

– Samarbetet med LUJA har betytt att vi har fått en driftsäker bandsåg på vårt hyvleri, säger han.

Öyvind Lövåsen framhåller särskilt att LUJA levererar genomtänkta lösningar som gör att bandsågen arbetar bra i många år utan onödiga driftstopp och problem.

Han tvekar heller inte att rekommendera LUJA till andra.

– Ja, Sören Luja Hansen vet vad han sysslar med, fastslår Öyvind Lövåsen.

Download referense (PDF)Läs fler referenser

Fakta

Moelven Trysil AS har sina rötter ända tillbaka till 7 juli 1917 och redan ett år senare stod verket klart att användas. De första åren bestod det bara av sågverk, men redan 1921 köptes den första hyveln in och sattes i drift. I dag har Moelven Trysil 48 anställda.

Moelven logo

Trysil Kommune har varit ägare fram till 2005 då Forest Invest AS, som består av Trysil Kommunale skove KF, Trysil Vassdragets Skogeierlag Glommen BA tog över.
I november 2007 övertog Moelven verksamheten under namnet Moelven Trysil AS. Företaget är tidigare känt som Trysil komm. Sag og Høvleri, Trysil-Tre och Trysil Skog AS.

Moelven Trysil AS arbetar i både gran och fur. Hyvleriets egen förädling gör att de förädlar upp till 75–80 procent av träet från sågverket, vilket betyder att företaget erbjuder ett brett sortiment av behandlade produkter förutom export av diverse trävaror.

Den årliga åtgången råträ: 130 000 m³ trä
Total förädling i hyvleriet: Ca 52 000 m³
Impregnerade produkter: Ca 22 000 m³

Luja har levererat:

Till Moelven Trysil har Luja levererat en Canali ML1100 Twin – RE-NEW som är ombyggd så att den har en kapacitet på 90 m/min i 150 mm snitthöjd.

Vi har bl.a. monterat nya matarkassetter, bladsmörjsystem, bladstyrning, elstyrning samt hjul på den ena sidan.

Maskinbordet är renoverat och ombyggt från hydraulik till luft, sågens linjer är uppriktade och vi har stått för installation och idriftsättning.

Vill du optimera din produktion?

Vi erbjuder våra kunder tre olika typer av lösningar beroende på hur deras individuella behov av engagemang ser ut: Project, Service Solution og Premium Solution.