Pontrilas Sawmills

Produktionsökning med 20 procent

Engelska Pontrilas Sawmills har ökat både produktionen och kvaliteten. LUJA har nu ansvaret för att alla sågarna fungerar perfekt – och ger också support till sågverkets egna personal.

En ökning av produktionen med 20 procent är något som verkligen märks – speciellt när kvaliteten också förbättras, och man dessutom får färre stopp i produktionen.

– LUJA har slutfört uppgraderingen av alla våra sågar och kontrollerar löpande maskinerna, berättar Brian Pugh, som är driftchef på Pontrilas Sawmills i England.

– Det man hittills gjort har varit framgångsrikt, och vi är mycket nöjda.

Pontrilas är LUJAs första engelska kund, och samarbetet har pågått i ett par år nu.

Pontrilas Sawmills case 1

Redan efter några månaders arbete kunde Brian Pugh se resultat, så idag har LUJA hela ansvaret för att sågarna är maximalt effektiva. En stor servicegenomgång utförs varje år, och dessutom sker löpande kontroller flera gånger om året. LUJA rycker också ut om man misstänker att det är något som inte fungerar optimalt.

Fokus ligger på stilleståndstid, bästa möjliga användning av råvaran, god kvalitet på de färdiga produkterna – och hur sågbanden fungerar.

Support till medarbetarna

– Vi blev presenterade för Luja av en av våra leverantörer i början av 2012. Vi hade ett möte med ägaren Sören Luja Hansen där han berättade om hur han skulle kunna hjälpa oss.

– Han tog med oss på ett besök hos en av hans andra kunder i Sverige. Här kunde vi se vad han hade gjort och vi beslutade att samarbeta med honom, berättar Brian Pugh.

Pontrilas Sawmills har tre såggrupper, och LUJA har bland annat arbetat med smörjsystemet och med uppriktning av sågarna.

Pontrilas Sawmills case 2

– Efter det första besöket 2012 hade matningshastigheten redan ökat med 20 procent, och förbrukningen av sågband hade halverats. Nu kan sågbanden hålla mellan 14 och 40 timmar, säger Brian Pugh.

Under senare år har man investerat kraftigt i sågverket. Det inkluderar avtal med LUJA.
Det danska företaget har fått relativt fria händer i arbetet.

– De arbetar hårt när de är här, så även mina medarbetare kan se förbättringarna.
Just medarbetarna är viktiga att nämna, eftersom LUJA stödjer Pontrilas eget underhållsteam och sågbandsleverantör. Det ger det bästa resultatet och säkerställer en konstant hög produktivitet.

– LUJA utbildar en del av våra montörer. De har sett resultaten av företagets arbete, så de lyssnar.

Uppmärksamhet på detaljerna

De många investeringarna och samarbetet med LUJA har inneburit ökad produktion och högre kvalitet. Det blir färre produktionsstopp och förbrukningen av sågband har minskat. Även besvärligt lärkträ kan Pontrilas såga utan att produktionen går ned.

– Sågbanden klarar belastningen, trots att vi har en högre avverkning per tand än många av vår kollegor.
På frågan om vad Luja är speciellt bra på, tvekar Brian Pugh inte.

– Det är en “uppmärksamhet på detaljerna”, som andra inte har. Det är Lujas stora styrka, tillsammans med en stark vilja att göra jobbet så bra som överhuvudtaget möjligt.

– Vi har naturligtvis fortfarande problem då och då, men LUJA reagerar snabbt på dessa, så jag tycker att de har en hög servicestandard.

– De tar hand om sågarna, så att vi kan ägna oss åt allt det andra i produktionen.

Download referense (PDF)Läs fler referenser

Fakta

Pontrilas Sawmills är ett familjeföretag som grundades i staden Pontrilas 1947. Sedan dess har företaget upparbetat en gedigen kunskap om produktion av och handel med trä.

Pontrilas Sawmills logo

Sågverket har konstant investerat i moderna anläggningar och maskiner så man kan fortsätta att förse kunderna med kvalitetsprodukter och effektiva leveranser.

Pontrilas Sawmills består av två sågverk som ligger på ett 24 hektar stort område nära staden Hereford.

Varje år produceras nästan 200 000 m³ sågat virke.

En bra infrastruktur garanterar stabila leveranser i England och Wales.

Se på www.pontrilassawmills.co.uk

Luja har levererat:

I Pontrilas Sawmills huvudlinje står åtta AKE 245-sågar och fem Stenner-sågar. Luja har ett löpande kontrakt på service av dessa sågar med betalning per producerad m³.

Det betyder att vi har ansvaret för att sågarna är i god kondition och driftsäkra – vilket omfattar uppriktning, bombering, smörjning, översyn av slitdelar, övervakning av verktyg och mycket annat. Innan vi ingick kontraktet har Luja gjort en stor ombyggnad av sågarna och monterat en hel del ny utrustning, bl.a. smörj-/skrapsystem, oljedoseringsanläggning, ny matarverk och elstyrning på Stenner-sågen samt byggt om bladstyrningarna på alla sågarna.

Luja har haft ett riktigt bra och viktigt samarbete med folket på platsen och tillsammans har vi infört nya rutiner och arbetsmetoder.

Vill du optimera din produktion?

Vi erbjuder våra kunder tre olika typer av lösningar beroende på hur deras individuella behov av engagemang ser ut: Project, Service Solution og Premium Solution.