Vi skapar mätbara resultat

Luja A/S har ett heltäckande utbud av verktyg och all den kompetens som är avgörande för ett gott driftsresultat på hyvlerier och sågverk där bandsågar används.

Image

Vår framgång beror dels på våra egna patenterade verktyg, dels på den mycket höga kompetensen i vårt team.
Vi vill uppfattas som branschens starkaste samarbetspartner inom optimering av processer där bandsågar ingår. Lösningarna utvecklas, utformas och servas av våra duktiga och engagerade medarbetare.

Det räcker inte med bra sågband!

Vi arbetar med utgångspunkten att det inte räcker med bra sågband för att kvalitet, produktivitet och driftssäkerhet ska kunna ligga på topp.
Bra sågband kan aldrig prestera fullt ut om maskinen är i dåligt skick.
Luja är “depåteamet” som får din maskin att ligga i tätklungan, mätt i både prestanda och kvalitet. Vi tar ett helhetsgrepp om processen och renodlar varje enskilt led i den kedja av faktorer som tillsammans ger en optimal drift. Därmed kan vi markant förbättra våra kunders resultat.
Vi är kompromisslösa i vår inställning till arbetet, för vi vill vara bäst. Den inställningen har med tiden gett oss Nordeuropas främsta kompetens inom optimering av bandsågar.

Välkommen till Luja A/S

Fakta

Sedan 2002 har LUJA Sawtech hjälpt flera europeiska hyvlerier och sågverk att förbättra sina produktionsresultat markant genom optimering av produktionsprocesserna.

Resultatet av Lujas optimeringsprocesser är färre och kortare driftsstopp, längre drifttid på bandet, en finare slutprodukt, ett bättre utnyttjande av råvaran och därmed en bättre driftsekonomi.

LUJA Sawtech använder en rad patenterade verktyg och processer.
Vi producerar och säljer Luja Bio-Oil, som har utvecklats särskilt för smörjning av bandsågar och hyvlar.

Exportandelen är 98 procent, och de viktigaste marknaderna är Sverige, Norge och England.

Antal medarbetare: 5

Søren Luja Hansen, vd

“Mitt mål är att höja ribban för vad man kan förvänta sig av produktionen. Att göra saker och ting bättre än vad kunderna är vana vid och hela tiden sträva efter ytterligare förbättringar.”

Søren Luja Hansen, vd