Luja Blade Guide System™

Luja Sawtech introducerar nästa generation av bandstyrning för bandsågar:
Luja Blade Guide System™. Ett system som lyfter produktivitet, kvalitet och resultat.

Luja Blade Guide System™

Vi törs verkligen kalla Luja Blade Guide System™ för en mindre revolution när det gäller effektiv och exakt styrning av bandsågsbandet.

Det patentsökta 2-delade systemet kombinerar alla fördelar med en stor styryta med lägsta möjliga friktion. Resultat: Ökad kapacitet och en bättre arbetsmiljö.

Luja Blade Guide System™ har utvecklats baserat på många års erfarenhet av driftsoptimering på sågverk i Skandinavien och England. Systemet blev färdigt och driftstestades under 2016 och 2017.

Välkommen till framtidens sätt att styra sågband på!

Fyra stora fördelar med att välja Luja Blade Guide System™

1: Ökad produktivitet

Luja Blade Guide System™ ger ett mer stabilt sågband. Systemets två anliggningsytor med en luftspalt emellan ger mindre vibrationer i sågbandet och betydligt mindre spänningspåverkan när bandet passerar bandstyrningen. Resultatet är längre driftstider, ökad matarhastighet och färre oplanerade bandbyten.

Slitdelen är tillverkad i ett unikt, specialutvecklat och friktionsbegränsande material. Det ger driftstider på upp emot 100 timmar per sida, och 20–25 % lägre driftstemperatur på bandet. Det finns möjlighet att ansluta ytterligare kylning och smörjning mellan slitdelarna. Slitdelen kan vändas 2–4 gånger.

Luja Blade Guide System™ har en extra skrapa vid den övre styrningen, som tar bort stora mängder sav/kåda från sågningen. Det innebär förlängd driftstid mellan hjulslipningar och därmed bättre driftsekonomi.

Luja Blade Guide System Tegning patent

2: Lätt och enkelt underhåll

Det är lätt och riskfritt att byta slitdelarna. Men behöver bara en skruvmejsel och en kort instruktion första gången. Det tar faktiskt inte mer än högst 60 sekunder att byta eller vända slitdelarna. Självlåsande ändstopp säkerställer att slitdelarna alltid sitter korrekt.

En slitindikator visar tydligt när det är dags att byta eller vända slitdelen. Det eliminerar alla diskussioner om när slitdelen ska bytas, och säkrar alltid hög precision.

Det går snabbt att utföra rutinkontroll av Luja Blade Guide System™ vid bandbyte. Därutöver är det bara nödvändigt med en servicegenomgång av systemet varje vecka. För ett mellanstort sågverk sparar man normalt in 4–5 servicetimmar i veckan.

3. Förbättrad kvalitet

Luja Blade Guide System™ Luja Blade Guide System™ ökar sågbandets stabilitet och säkerställer mer exakta snitt. Systemets unika design ger dessutom kraftigt minskad risk för beläggningar på styrytorna. Båda faktorerna avspeglas tydligt i kvaliteten och utbytet tack vara mindre vibrationer och en förstklassig måttstabilitet.

Alla viktiga delar i Luja Blade Guide System™ är märkta – även slitdelen. Det gör att du alltid är säker på att du fått de rätta delarna.

4: Bättre arbetsmiljö

Luja Blade Guide System™ minskar ljudnivå och vibrationer märkbart i produktionsområdet. Det upplevs normalt av användarna som en stor lättnad i det dagliga arbetet.

Användarna slipper också helt fräsning i hälsofarliga kompositmaterial, som annars utgör en viktig hälsofara.

Slutligen slipper användaren tunga och obekväma lyft och farliga situationer vid service, eftersom Luja Blade Guide System™ är kvar i sågen medan de 25 gram ”lätta” slitdelarna byts.

Kontakta Luja A/S

Vill du veta mer om möjligheterna med Luja Blade Guide System™ i din produktion, kan du kontakta oss på tel. +45 63 32 00 11.

Download produktdatablad

Patenträttigheter för Luja Blade Guide System™.