VIDA Urshult

Bättre kvalitet och ökad produktion

Det svenska sågverket Vida Urshult har samarbetat med LUJA sedan 2006.
Resultatet är bättre kvalitet och ökad produktion.

Vida AB är Sveriges största privatägda sågverk med 1100 anställda på 17 produktionsanläggningar. Vida Urshult är ett av sju sågverk i koncernen och produktionschef Anders Eriksson är mycket nöjd med sitt samarbete med LUJA.

De har samarbetat sedan 2006 och under den tiden har sågverket fått en slutprodukt i bättre kvalitet och en ökad produktion.

– När man tänker tillbaka på det första besöket så har vår produktion ökat med mellan 5 och 10 procent, berättar Anders Eriksson.

Vida sav 2

Service på 10 bandsågar

LUJA servar Vida Urshults 10 bandsågar. Dessutom har LUJA installerat ett smörjsystem och sågverket använder också LUJA Bioolie. Totalt betyder det att produktionen med bandsågarna nu kör mer stabilt och att kvaliteten på de färdiga trävarorna har höjts.

Det har varit ett löpande samarbete sedan 2006 och Anders Eriksson är glad att han tog det här beslutet.
– Jag var inte nöjd med den lösning jag hade tidigare. Vi hade för många dyra driftstopp och vi måste arbeta på sågarna hela tiden. Reparatören fick komma igen flera gånger, berättar han.

– Jag fick kontakt med LUJA som berättade om företagets arbetsmetod och de presenterade vad de kunde. Jag hade förtroende för ägaren Sören Luja Hansen, så jag tyckte han skulle få lov att visa vad han kunde.

LUJA är ett mindre danskt företag, men det bekymrade inte Anders Eriksson.
– Jag tycker faktiskt det är en fördel att handla med ett mindre företag. Det är enklare att få kontakt och jag pratar direkt med honom som bestämmer och som utför arbetet. Det är jag mycket nöjd med.

Vida Urshult portraet400 sågblad färre

Anders Eriksson förväntade att bandsågarna skulle gå väsentligt bättre efter ett samarbete med LUJA. Hans förväntningar har till fullo infriats.
– Jag ville ha en bättre samarbetspartner och jag ville helst att våra bandsågar skulle köra stabilt året runt.
Att smörjsystemet har blivit utbytt har också haft stor betydelse för Vida Urshult.

– Vi hade många avbrott när sågarnas blad skulle bytas. Det har blivit mycket bättre sedan vi gick över till LUJAs smörjsystem.

– Vi har faktisk 400 färre sågbladsbyten om året nu, berättar han.

På frågan om hur LUJA skiljer sig från andra tvekar Anders Eriksson inte en sekund.
– LUJA har speciella idéer om hur en bandsåg ska fungera. Och Sören Luja Hansen är inte rädd för att pröva sina idéer. Det gör stor skillnad.

Samarbetet med LUJA har gott och väl betalt sig för Vida Urshult.
– Det är väldigt dyrt när produktionen står stilla, så vi har sparat en rad driftstopp. Samtidigt har vi ökat produktionen och fått en bättre produkt. LUJA är bara att rekommendera, och det har jag också redan gjort till flera.

Download referense (PDF)Läs fler referenser

Fakta

VIDA AB är Sveriges största privatägda sågverk med 1100 anställda på 17 produktionsanläggningar.

Vida logo

Företaget producerar en lång rad olika produkter, som exempelvis emballage, papper och handel med biobränsle.

Omkring 85 procent av produktionen exporteras till Europa, USA och Asien.

Vida Urshult är ett av sju sågverk i koncernen och producerar 155 000 m³ trä om året.

Luja har levererat:

I huvudlinjen på Vida Urshult står tio AKE 245-sågar som Luja har servat i samarbete med företagets egen personal sedan december 2006.

Vi har bl.a. gjort en uppriktning, bomberat, byggt om bladstyrningen och monterat smörj-/skrapsystem och automatisk oljedoseringsanläggning.

Under samarbetets gång har vi gemensamt utvecklat och testat olika idéer för att förbättra driften av verktyget och maskinerna.

Vill du optimera din produktion?

Vi erbjuder våra kunder tre olika typer av lösningar beroende på hur deras individuella behov av engagemang ser ut: Project, Service Solution og Premium Solution.