Produkter

Programmet Luja Products är avsett att understödja hög produktivitet och ensartad kvalitet i ditt hyvleri eller sågverk. Du kan välja fritt mellan våra lösningar: Våra kunder använder en, två eller fler av våra produktlösningar i den dagliga driften.


Funderar du på att uppgradera din produktion eller behöver du serva dina sågar?
Då är du mycket välkommen att kontakta oss. Ju tidigare vi kommer in i processen, desto större nytta får ni av vår kompetens.