Project

Vi ser ofta att ett samarbete startar med ett fristående projekt, som t.ex. uppgradering av en grupp sågar eller ett installationsjobb. Det ger dig en bra grund till att utvärdera vår kompetens och möjligheterna till ett framtida samarbete.

LUJA® Project

Med Project arbetar vi med konkreta projekt, där bästa möjliga lösning införs. Vi garanterar resultatet, eftersom det baseras på en grundlig analys av den aktuella situationen samt vår erfarenhet av att optimera bandsågar i nordeuropeiska sågverk och hyvlerier sedan 2002.

Vi startar med att gå igenom sågarna och den produktionsprocess de ingår i, för att skapa en fast grund mot vilken vi kan utvärdera de olika optimeringsmöjligheterna. Resultatet av analysen ger oss möjlighet att utvärdera hur vi på bästa sätt löser utmaningarna i produktionen, och vilka vinster du kan uppnå. Vinsterna är normalt bättre kvalitet, högre produktionsvolym, ökat utnyttjande av råvaran och minskad verktygsförbrukning.

Download PDF om Project

Ett projekt kan t.ex. vara

 • Montering av system för rengöring av blad och hjul
 • Oppgradering av bandsåg - omfattande
 • Renovering av maskiner
 • Ombyggnad och specialkonstruktioner
 • Flyttning av sågar
 • Luja Re-New

Våra lösningar innehåller alltid omfattande utbildning av operatörer och underhållsansvariga. Det säkerställer att det arbete vi har utfört integreras på bästa sätt i produktionen, och att uppnådda driftsförbättringar blir hållbara.

Luja Project

Få ut mera av samarbetet

När vi har genomfört ett projekt och säkerställt att allt fungerar som det ska, har du flera olika möjligheter till ett fortsatt samarbete med Luja:

Du kan teckna ett Service Solution-avtal. Då utför Luja service ett avtalat antal gånger per år enligt en checklista som säkerställer att din produktion fungerar som den ska.

Om du har en stor produktionsvolym är det mest lönsamt att fortsätta med ett Premium Solution-servicekontrakt. Då har Luja driftsansvar för en avtalad del av anläggningen och för resultaten från denna del.

Luja Project

Våra fokusområden:

 • Bäst utnyttjande av råvaran
 • Kapacitet och produktivitet
 • Att undvika oplanerade bladbyten
 • Färre driftstopp
 • Fler driftstimmar mellan större servicestopp
 • Ökad tillgänglighet och ökad produktionsgrad

Kontakt LUJA Sawtech

Överväger du att uppgradera din produktion eller har du behov av service för dina sågar?

I så fall är du mycket välkommen att kontakta oss. Ju tidigare vi blir inkopplade i processen, desto större nytta kommer du att ha av vår kompetens.