NorskSvenskaEnglishDansk

Bättre driftsekonomi

    

Service Solution

Service Solution är avsett för hyvlerier eller mindre sågverk som själva vill ha hela ansvaret för produktionen och driftsresultaten.

Med Service Solution utför vi service ett avtalat antal gånger per år enligt en checklista som säkerställer att din produktion fungerar som den ska enligt de parametrar som vi bestämt tillsammans.
I samband med dessa besök går vi alltid igenom din anläggning för att försöka finna möjliga förbättringar som ytterligare kan optimera din produktion. Du bestämmer alltid själv om och när förändringarna ska genomföras.

Exempel på vad ett avtal kan innehålla:

  Sågverk Hyvleri
Genomgång av alla funktioner samt smörjning
Rengöring, justering och byte av slitdelar efter behov på smörj-/skrapsystemet
Rengöring av oljedoseringsanläggningen och funktionskontroll
Kontroll och justering av bladstyrningen
Kontroll av hjulens kondition
Genomgång och kontroll av in-/utmatningsbänk
– byte av slitna delar och uppriktning
 
Komplett uppriktning av linjer och sågar  

Omfattas normalt inte, men utförs om så avtalats:
Hjulslipning och balansering, olja och slitdelar och löpande uppföljning av produktivitet och utnyttjandegrad

När vi är hos våra kunder försöker vi alltid säkerställa att de operatörer som dagligen använder utrustningen vet hur de ska betjäna maskinerna och den utrustning som vi monterat. Vi vill att våra kunder själva ska ha den nödvändiga kompetensen för att utföra dagligt underhåll, och att man utnyttjar våra tjänster för mer speciella uppgifter. Detta arbetssätt har under tid visat sig fungera väl för hyvlerier och mindre sågverk, där vi framgångsrikt har kunnat hålla produktionen på en hög nivå med minimalt antal driftstopp.

Service SolutionVi rekommenderar alltid att kunder, som genomför större projekt, träffar ett Service Solution-avtal för åtminstone de första 12 månaderna. Det säkerställer att det arbete vi har utfört integreras på bästa sätt i produktionen, och att uppnådda driftsförbättringar blir hållbara.

Avtalet avräknas alltid efter förbrukad tid och material.
Kontakta Luja om du vill veta mer om vilka möjligheter ett Service Solution-kontrakt ger.
 

» Download PDF om Service Solution

Våra fokusområden för sågverk:

  • Bäst utnyttjande av råvaran
  • Kapacitet och produktivitet
  • Att undvika oplanerade bladbyten
  • Färre driftstopp
  • Fler driftstimmar mellan större servicestopp
  • Ökad tillgänglighet och ökad produktionsgrad

Överväger du att uppgradera din produktion eller har du behov av service för dina sågar?

I så fall är du mycket välkommen att kontakta oss. Ju tidigare vi blir inkopplade i processen, desto större nytta kommer du att ha av vår kompetens.

Kontakta Luja i dag
T: +45 63 32 00 11
E: mail@luja.dk

Accept cookies and close

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

Read our privacy policy

Accept cookies and close