NorskSvenskaEnglishDansk

Bättre driftsekonomi

    

Premium Solution

Premium Solution är till för kunder som i det dagliga arbetet fokuserar på kapacitet, produktivitet, kvalitet och hur man bäst utnyttjar råvaran.

Premium Solution är ett servicekontrakt baserat på
driftsresultat, där Luja tar ansvar för att en avtalad
del av driften sker optimalt
– naturligtvis i nära samarbete med kunden.

Vår ersättning beror direkt på antal producerade kubikmeter och skapar därmed ett gemensamt intresse för och fokus på att kontinuerligt finna förbättringar som ger bättre driftsresultat. Denna avräkningsform ger dig också möjlighet att relativt exakt budgetera dina underhållskostnader för den del av anläggningen som Luja ansvarar för.
Premium Solution är ett tillägg till Service Solution, och innehåller i stort samma tjänster, men med den avgörande skillnaden att vi har driftsansvar och ansvarar för att din utrustning alltid fungerar optimalt.

Premium Solution

Löpande övervakning och justering

Med Premium Solution arbetar vi löpande för att minimera driftstopp och andra störningar genom att vi ser din såglinje som en helhet. Vi genomför små ändringar och justeringar omedelbart, om vi ser att det kan betyda fler producerade kubikmeter eller annan förbättring av bandsågens drift.
Vi följer och rapporterar driftsinformation månad för månad och levererar löpande förbrukningsartiklar. Vi besöker produktionen flera gånger om året, både för uppföljning och kontroller och vid regelrätta servicebesök. Vid dessa utför vi uppriktning, slipning av hjul, byte av sliten utrustning, kontroll av funktioner osv.
Vi arbetar inte med fasta serviceintervall, utan beroende på det aktuella behovet – vi finns hos dig, om vi misstänker att något inte fungerar som det ska. 

Tät dialog med ditt team

För att få maximal effekt av samarbetet vill vi gärna ha en tät dialog med ditt team – operatörer och servicepersonal – som har det dagliga ansvaret för sågen. Då säkerställer man att teamet alltid är uppdaterat och utför de nödvändiga arbetena för att hålla sågarna i toppform.
Vi förväntar oss också en tät dialog med verktygsleverantören, eftersom vi tillsammans ofta kan ge produktionen en extra knuff uppåt. 

Marknadens starkaste lösning

Med Premium Solution undviker du dyra avvikelser i produktiviteten, eftersom vår specialistgrupp, som uteslutande fokuserar på ”hjärtat” i driften, mycket tidigt upptäcker och reagerar även på små förändringar.
Premium Solution är därför marknadens utan tvekan bästa servicelösning för sågverk.

Om du vill veta mer om möjligheterna med ett Premium Solution-kontrakt, kontakta direktör Søren Luja Hansen.

» Download PDF om Premium Solution

    

Våra fokusområden för sågverk:

  • Bäst utnyttjande av råvaran
  • Kapacitet och produktivitet
  • Att undvika oplanerade bladbyten
  • Färre driftstopp
  • Fler driftstimmar mellan större servicestopp
  • Ökad tillgänglighet och ökad produktionsgrad

Överväger du att uppgradera din produktion eller har du behov av service för dina sågar?

I så fall är du mycket välkommen att kontakta oss. Ju tidigare vi blir inkopplade i processen, desto större nytta kommer du att ha av vår kompetens.

Kontakta Luja i dag
T: +45 63 32 00 11
E: mail@luja.dk

Accept cookies and close

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

Read our privacy policy

Accept cookies and close