NorskSvenskaEnglishDansk

Högre produktivitet

    

Optimering - Hyvlerier

Våra fokusområden för hyvlerier är:

  • Hög precision och ensartade produkter
  • Minimal snittförlust och fint sågsnitt
  • Att undvika oplanerade bladbyten
  • Snabbt byte av slitdelar
  • Hög driftsäkerhet
  • Ökad produktionshastighet

Våra servicelösningar för hyvlerier är uppdelade i to koncept, anpassade till de behov som vi upplever att hyvlerier har:

Project - Uppgraderingsprojekt och monteringsuppdrag.
Service Solution - Serviceavtal, där Luja genomför service enligt avtal.

ProjectService Solution

Vi erbjuder också en rad produkter, som alla stödjer eller optimerar produktionen med bandsågar.

Välkommen till Luja A/S

Överväger du att uppgradera din produktion eller har du behov av service för dina sågar?

I så fall är du mycket välkommen att kontakta oss. Ju tidigare vi blir inkopplade i processen, desto större nytta kommer du att ha av vår kompetens.

Optimering - Høvlerier

Kontakta Luja i dag
T: +45 63 32 00 11
E: mail@luja.dk

Accept cookies and close

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

Read our privacy policy

Accept cookies and close