NorskSvenskaEnglishDansk

Bättre utnyttjande av verktyget

    

Så här samarbetar vi

Ett samarbete med Luja följer en plan som ska säkra att de projekt vi startar baseras på en grundlig analys av de aktuella förhållandena. Denna analys bildar underlag för en beskrivning av projektets omfattning, en uppskattning av de resultat vi kan uppnå samt de ekonomiska konsekvenserna.
Det skapar trygghet och bidrar till att kundens individuella behov av engagemang tillgodoses. Vi erbjuder oss både att ta ansvar för hela produktionen med ett långvarigt kontrakt baserat på driftsresultat eller att samarbeta kring enskilda projekt eller leveranser.

 

En tät dialog

Även om vi följer en plan är vår erfarenhet att värdefulla förslag på hur anläggningarna kan optimeras ofta kommer fram under processens gång. Dialogen med dem som arbetar med sågarna till vardags är därför viktig för att vi ska kunna uppnå bästa tänkbara resultat och sedan förankra dessa hos medarbetarna.

 

Det blir en sport

Efterhand som resultaten visar sig blir det en sport att uppnå ännu bättre resultat.
Jämförelsen med ett depåteam under ett racerlopp är inte helt gripen ur luften. Vi blir motiverade av kunder som hela tiden utmanar oss och vill uppnå ännu bättre resultat genom optimeringar.

 

Så här är förloppet:

 

Kontakt

Analys och behovsskiss

Upplägg och pris

(Referens)

Avtal

Planering

Genomförande och upplärning

Uppföljning

Project

Service Solution

Premium Solution

 

Sådan samarbejder vi

 


CNC-styrd renovering

CNC-styret renovering

Luja använder patenterade CNC-styrda verktyg till hjulslipning, vilket ökar kapacitet och driftsäkerhet på bandsågen – enkelt och snabbt.
» Läs mer

Kontakta Luja i dag
T: +45 63 32 00 11
E: mail@luja.dk

Accept cookies and close

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

Read our privacy policy

Accept cookies and close