NorskSvenskaEnglishDansk

Hög produktivitet – ensartad kvalitet

    

Luja Bio-Oil

Valet av olja spelar en avgörande roll för maskinens prestanda och slutproduktens kvalitet – och i slutändan därmed också för företagets resultat.

Luja Bio-Oil är vår egenproducerade olja som har utvecklats utifrån vår mångåriga erfarenhet av olika sorters olja.
Luja Bio-Oil är noggrant anpassad till de krav och förhållanden som gäller i en modern produktion och har alla de egenskaper som krävs för att du ska kunna köra din bandsåg eller hyvel på en högre växel.

 

Unika egenskaper – unika resultat

 • Luja Bio-OilOljan bildar en extra glatt yta på sågblad och hjul vilket gör att spån och flisor inte fastnar – därmed skyddar oljan också hjulen mot slitage.
 • Den höga bärförmågan och goda vidhäftningsförmågan ger maximalt skydd mot slitage och minskar oljeförbrukningen.
 • Oljan minskar friktionen mellan sågblad och bladstyrning och förhindrar beläggningar vilket gör att sågbladen håller längre.
 • Den minskar bullernivån när hjulen är rena och en tunn oljefilm ligger mellan ytorna.
 • Oljans friktionsnedsättande egenskaper medför lägre värmeutveckling.
 • Den höga flampunkts temperatur på 182 °C minskar brandfaran.

 

Luja Bio-Oil
 

Ren, biologiskt nedbrytbar olja

– bra för maskiner, medarbetare och miljö

 • Luja Bio-OilFärre luktproblem och hudbesvär för medarbetarna.
 • Ger renare biprodukter från produktionen.
 • Ingen nedoljning av virket vid normal användning.
 • Bryter inte ned färgen på maskinerna som andra syrahaltiga oljor.
 • Inga skador på ledningar och hydraulslangar.


Användning och förvaring

Luja Bio-Oil kan tillföras genom de flesta typer av smörjanläggningar.
Den största effekten får man när oljan tillförs hjul och sågblad via filtkuddar.

 • Luja Bio-Oil är ren olja och den är inte vattenlöslig.
 • Inga speciella krav på bortskaffning eller förvaring.
 • Uppfyller kraven i REACH-förordningen (EU-direktiv om hantering av kemikalier).

 

Luja Bio-Oil


Dag-till-dagleverans – Stort varulager

Luja Bio-Oil levereras i:

 • Dunkar – 25 och 60 liter
 • Tunnor – 210 liter
 • IBC-behållare – 1 070 liter
 • Tankbil – efter överenskommelse


Luja Bio-Oil-varianter

SH 02 :

Den mest använda oljan till barrskogsindustrin i Skandinavien.

SH 05 :

Tunn olja som används där oljan förvaras och används omkring fryspunkten eller därunder.

SH 12 :
Används där råmaterialet har högt innehåll av växtsaft/vatten. Mer syrahaltig än våra andra varianter.Kontakta Luja A/S

Vill du ha ytterligare upplysningar om vår specialutvecklade Luja Bio-Oil är du välkommen att kontakta oss beträffande referenser, pris, leverans, särskilda behov m.m. på tel. +45 63 32 00 11.
 

» Download produktdatablad (PDF)

» Download Säkerhetsdatablad (PDF)

Välkommen till Luja A/S

Funderar du på att uppgradera din produktion eller behöver du serva dina sågar?

Då är du mycket välkommen att kontakta oss. Ju tidigare vi kommer in i processen, desto större nytta får ni av vår kompetens.

» Optimering - sågverk


» Optimering - hyvlerier

 

 

 

Kontakta Luja i dag
T: +45 63 32 00 11
E: mail@luja.dk

Accept cookies and close

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

Read our privacy policy

Accept cookies and close