NorskSvenskaEnglishDansk

Hög produktivitet – ensartad kvalitet

    

CNC-styrd hjulslipning och balansering

CNC-styrd slipning och balansering av din bandsågs driv- och medlöparhjul – medan de sitter på maskinen – är den mest effektiva och tidsbesparande lösningen.


Hjulens kondition och bombering har avgörande betydelse för sågens prestanda och driftsäkerhet.

Slitna hjul orsakar flera brott på sågbladen, färre drifttimmar per sågblad och minskad kapacitet på sågen. När sågblad och hjul passar perfekt ihop är sågen som mest produktiv. Därför betalar det sig att trimma hjulen så att de kör optimalt hela tiden.

CNC-styrd hjulslipning och balansering

CNC-hjulsvarvning  

Patenterat CNC-verktyg

Luja använder en patenterad mobil CNC-verktygsmaskin som med hjälp av diamantskär kan svarva och slipa bandsågens driv- och medlöparhjul med korrekt bombering – medan de sitter på maskinen.

Denna metod innebär en rad fördelar:

 • Snabb och kapacitetsbesparande jämfört med andra metoder.
 • Hög precision i bearbetningen
  – toleranser inom 0,01 mm.
 • Bomberingen görs med radie och inte av sammansatta linjer.
 • Frihet att programmera den mest optimala bomberingen.
 • Mycket ren process – inget damm och ingen smuts vid skärningen.

CNC-styrd hjulslipning och balansering
  Programmering på plats


Balansering

När hjulen har rebomberats uppstår oundvikligt obalanser i hjulen. Fortplantar de sig ut i konstruktioner och sågblad reduceras sågens prestanda. Luja gör därför alltid en datorstyrd balansering på plats som en fast del av bomberingsprocessen.
 

Resultat

 • Sågbladet ligger mer stabilt på hjulen under drift, även vid hård belastning.
 • Mindre förbrukning av sågblad och färre problem med sprickor.
 • Hastigheten och driftsäkerheten kan ökas, vilket betyder fler sågade meter per timme.
 • Bombering med radie ger fler drifttimmar före rebombering.


  CNC-hjulslipning

Kontakta Luja A/S

Vill du ha ytterligare upplysningar om CNC-styrd slipning och balansering är du välkommen att kontakta oss på tel. +45 63 32 00 11.
 

 

» Download produkt-sheet (PDF)

Välkommen till Luja A/S

Funderar du på att uppgradera din produktion eller behöver du serva dina sågar?

Då är du mycket välkommen att kontakta oss. Ju tidigare vi kommer in i processen, desto större nytta får ni av vår kompetens.

» Optimering - sågverk


» Optimering - hyvlerier

 

 

 

Kontakta Luja i dag
T: +45 63 32 00 11
E: mail@luja.dk

Accept cookies and close

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

Read our privacy policy

Accept cookies and close