NorskSvenskaEnglishDansk

Kunnande skapar resultat

    

Aktuelt

Här kan du läsa korta, utvalda nyheter och historier från Luja A/S.
Här finns nyheter om utvecklingsprojekt, spännande ordrar, annorlunda uppdragslösningar
och information om intern utveckling – kort sagt allt det som gör oss stolta och vardagen
spännande.
 

april 2015

Eidskog Stangeskovene och Luja Sawtech går mot tidens trender


Eidskog Stangeskovene  og Luja Sawtech går imod tidens trend

Tendensen hos många hyvlerier idag är att använda en Paint Cutter i hyveln, för att
kunna tillverka panel med likartad yta. Men är det egentligen nödvändigt med denna
extra råvaruförbrukning? Det tycker man inte hos vår nya norska kund Eidskog
Stangeskovene.

I samarbete med Luja Sawtech har de därför uppgraderat sin bandsåg, Waco BKW,
med utgångspunkten att man vill uppgradera från 60 till 90 meter per minut samt
minska råvaruförbrukningen. Vi har trimmat sågen, genomfört uppriktning av hjulen,
renoverat matarverket och smörjsystemet samt optimerat arbetsrutinerna – allt för att
öka hastigheten och för att finna den rätta tandprofilen för produktionen, för att den
färdiga ytan ska kunna erhållas utan att man använder Paint Cutter.

Välkomna Eidskog Stangeskovene – vi tackar för förtroendet och ser fram emot utökat
samarbete i framtiden.

 » Läs mer om optimering av hyvlerier här. 


Läs fler nyheter »
Accept cookies and close

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

Read our privacy policy

Accept cookies and close