NorskSvenskaEnglishDansk

Kunnande skapar resultat

    

Aktuelt

Här kan du läsa korta, utvalda nyheter och historier från Luja A/S.
Här finns nyheter om utvecklingsprojekt, spännande ordrar, annorlunda uppdragslösningar
och information om intern utveckling – kort sagt allt det som gör oss stolta och vardagen
spännande.
 

maj 2015

Moelven Østerdalsbruket har ingått ett omfattande avtal med
Luja Sawtech med fokus på säkerhet


Moelven Østerdalsbruket indgår stor aftale med Luja Sawtech med fokus på sikkerheden

Med målet att såga 50 mm sidoplankor jämfört med tidigare 38 mm har vi ingått
ett avtal med Moelven Østerdalsbruket om uppgradering av processen kring
deras sju bandsågar. Avtalet ingicks efter en lång dialog om lösningsmodellen
för uppgraderingen, samt ett studiebesök hos en av våra andra kunder i Sverige.

Vi ska bland annat montera BC400 automatisk bladspårning för att säkerställa att
de alltid ligger i rätt läge under drift. Vi ska dessutom arbeta med uppriktning,
ombyggnad, slipning och balansering av hjul, smörjsystem, oljedoseringsanläggning,
verktyg samt optimering av arbetsflödet på platsen. Förväntningarna på resultatet är
markant ökad tillgänglighet, färre driftstopp, längre driftstid för verktygen, ökat utbyte
och bättre kvalitet på slutprodukten.

Ett annat viktigt fokusområde hos Moelven Østerdalsbruket är att återupprätta det
vikande förtroendet för säkerhetsnivån, som har orsakats av driftsproblem, och att
minska de stora problemen med hög och störande ljudnivå i produktionen.

Tack för förtroendet – vi gläder oss åt att komma igång!


Læs flere nyheder »
Accept cookies and close

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

Read our privacy policy

Accept cookies and close