NorskSvenskaEnglishDansk

Kunnande skapar resultat

    

Aktuelt

Här kan du läsa korta, utvalda nyheter och historier från Luja A/S.
Här finns nyheter om utvecklingsprojekt, spännande ordrar, annorlunda uppdragslösningar
och information om intern utveckling – kort sagt allt det som gör oss stolta och vardagen
spännande.
 

   

december 2016

Moelven Østerdalsbruket och Hasås berättar om samarbetet med Luja

Hasås - Moelven Østerdalsbruket cases
Det är alltid mer intressant att höra kundernas egna ord än att vi själva berättar om
de arbeten vi utför.

Vi ger därför ordet till två av våra kunder, Moelven Østerdalsbruket och Hasås, som
själva berättar om hur de upplever samarbetet med Luja Sawtech, och vilka resultat
samarbetet har gett. Det har gett oss två referenser som du kan läsa här:

» Säkerheten i topp på Moelven Østerdalsbruket
» Hasås: Färre produktionsstopp och bättre kvalitet


september 2016

Luja revolutionerar sättet att styra sågbandet

Luja Blade Guide System

Nytt patentanmeldt bandstyrningssystem ger mindre böjpåkänning och mindre friktion
på sågbandet och därmed lägre driftskostnader.

Ökad kapacitet, ökad precision och en säkrare arbetsmiljö är några av de resultat som
Luja® Blade Guide System har skapat.
Det helt nya systemet har just presenterats på Trä & Teknik-mässan i Göteborg och
tilldrog sig stort intresse från våra kunder och samarbetspartners. 

För att lösa de problem som våra kunder, om och om igen, upplever med bandstyrningen bestämde sig ägaren Søren Hansen under 2015 för att utveckla en helt ny typ av
bandstyrning. Han har kombinerat fördelarna med en stor styryta och lägsta möjliga
friktion. Resultatet är Luja® Blade Guide System: Ett unikt 2-delat system med styrplattor
som ger maximal stabilitet och minimal värmeutveckling.

Byte av styrplattorna går snabbt och utan verktyg – och operatören slipper de hälsofarliga effekterna av traditionell fräsning av fibermaterialet. Resultaten är därför ökad kapacitet,
ökad precision och en säkrare arbetsmiljö.

Luja® Blade Guide System patentanmeldtes och provades med med framgång i fält under
2016, och är nu färdigt för drift hos våra kunder. På grund av de mycket låga
driftskostnaderna och de operatörstimmar som systemet frigör varje vecka, förväntar
vi oss riktigt mycket av det nya systemet. 

Läs mer om Luja® Blade Guide System här, eller ring till oss för att få veta mer om möjligheterna med det nya konceptet i din produktion.


september 2016

Luja Sawtech tackar för en fantastisk mässa

Trä & Teknik 2014

I år har vi glatt oss extra mycket åt att få besök av kunder och samarbetspartner
på Trä & Teknik-mässan i Göteborg!

Vi presenterade en helt unik nyhet när det gäller att styra sågbandet: Luja® Blade Guide System – ett koncept, som minimerar böjpåkänningarna och friktionen på sågbandet. 
Vi upplevde ett enormt intresse och fick många positiva kommentar om nyheten. Vi har
fått en mängd seriösa kontakter med oss hem, som vi ser fram emot att träffa igen under hösten.
  
På mässan fick vi positiv bekräftelse på att optimismen och ökad intjäning på allvar har
kommit för att stanna i branschen, och att Luja Sawtech har fått en stark ställning på
marknaden genom de lösningar och de produkter som vi erbjuder.

I mässmontern upprepade vi succén med vår ”bilbana” där besökarna kunde tävla i
fart och körteknik, och kanske ta revansch från 2014. Det blev många goda dueller,
skratt och inte minst svettiga pannor, och bidrog till den goda och avslappade stämningen
i mässmontern. 

Team Luja Sawtech säger tack för den här gången – vi ses ute vid maskinerna :)

» Se fler bilder från mässan här.


september 2016

Artikel: Dansk teknik bestämmer dagordningen på sågverket

Den danska facktidskriften ”Træ- & Møbelindustri” hade i septembernumret en artikel
som satte fokus på vårt nya patenterade bandstyrningskoncept, Luja Blade Guide System,
som vi presenterade på Trä & Teknik-mässan i Göteborg.
Vi är stolta över att se, att nyheten verkligen har givit genljud i branschen :)

» Läs artikeln här (på danska, PDF 512 KB)


mars 2016

Moelven Østerdalsbruket och Luja har fört säkerhetsnivåerna till topp

Vi har arbetat på Moelven Østerdalsbruket under stora delar av 2015, bl.a. för att minska
antalet haverier och farliga situationer på grund av sprickor i sågbanden.

Sågverket hade dessutom som målsättning att såga 50 mm sidoplankor jämfört med
tidigare 38 mm, och det krävde en uppgradering av processen på deras sju bandsågar.

Vi gick igenom hela såglinjen och riktade upp alla sågar och såglinjer. Att installera nytt smörjsystem och ny oljedoseringsanläggning samt slipa och balansera hjulen fanns
också på arbetslistan.

Resultaten visar sig nu i form av kraftigt minskad oljeförbrukning, förbättrat utbyte och
minskad ljudnivå i produktionen. Arbetet avslutades i december 2015, och vi är stolta
över att få veta att man inte haft ett endaste haveri sedan dess. Tidigare hade man
normalt 30–40 haverier varje år.

Arbetet utfördes i samarbete med anläggningens egen personal som genomförde ett
riktigt fin och genomtänkt arbetsinsats. För oss har det varit fantastiskt att få vara med
om att öka säkerheten, så att medarbetarna känner sig säkrare på sin produktions-
anläggning.

» Se fotogalleri

 


oktober 2015

God tillväxt för försäljningen av LUJA Bio-Oil™

God vækst i salget af LUJA Bio-OilTM

Hos Luja Sawtech har vi upplevt en stabil och god tillväxt av oljeförsäljningen sedan vi
startade med vårt eget recept på blandningen under 2002. De första åren fick vi oljan
levererad i IBC-tankar och blandade sedan manuellt produkterna till LUJA Bio-Oil.
Efter 5–6 år blev det en mindre tankbil och en något mer automatiserad process.
Idag får vi cirka 40 000 liter olja till vår anläggning varje kvartal, och har alltså uppnått
en total årlig oljeförsäljning på nästan 160 000 liter. Det är vi stolta över, speciellt
eftersom vi konkurrerar med aktörer som Statoil, Shell och andra, och trots det
fortsätter att väljas som leverantör. Luja Bio-Oil SH02 är helt enkelt bättre för driften
på lång sikt.

Vi tackar alla våra kunder för att de väljer just vår produkt.

» Läs mer om Luja Bio-Oil här.

 


juni 2015

Vi stödjer dem som gör skillnad

Vi støtter dem, der gør en forskel

Hos Luja Sawtech stödjer vi gärna de som gör skillnad för andra människor i en
svår situation.

Vi har därför valt att stödja ”Danmarks Indsamling 2015”, ”Danske Hospitalsklovne”
och ”Familjer med cancersjuka barn” och vill samtidigt visa stor respekt för deras
omfattande och viktiga verksamhet.


maj 2015

Moelven Østerdalsbruket har ingått ett omfattande avtal med
Luja Sawtech med fokus på säkerhet

Moelven Østerdalsbruket indgår stor aftale med Luja Sawtech med fokus på sikkerheden

Med målet att såga 50 mm sidoplankor jämfört med tidigare 38 mm har vi ingått
ett avtal med Moelven Østerdalsbruket om uppgradering av processen kring
deras sju bandsågar. Avtalet ingicks efter en lång dialog om lösningsmodellen
för uppgraderingen, samt ett studiebesök hos en av våra andra kunder i Sverige.

Vi ska bland annat montera BC400 automatisk bladspårning för att säkerställa att
de alltid ligger i rätt läge under drift. Vi ska dessutom arbeta med uppriktning,
ombyggnad, slipning och balansering av hjul, smörjsystem, oljedoseringsanläggning,
verktyg samt optimering av arbetsflödet på platsen. Förväntningarna på resultatet är
markant ökad tillgänglighet, färre driftstopp, längre driftstid för verktygen, ökat utbyte
och bättre kvalitet på slutprodukten.

Ett annat viktigt fokusområde hos Moelven Østerdalsbruket är att återupprätta det
vikande förtroendet för säkerhetsnivån, som har orsakats av driftsproblem, och att
minska de stora problemen med hög och störande ljudnivå i produktionen.

Tack för förtroendet – vi gläder oss åt att komma igång!


april 2015

Eidskog Stangeskovene och Luja Sawtech går mot tidens trender

Eidskog Stangeskovene  og Luja Sawtech går imod tidens trend

Tendensen hos många hyvlerier idag är att använda en Paint Cutter i hyveln, för att
kunna tillverka panel med likartad yta. Men är det egentligen nödvändigt med denna
extra råvaruförbrukning? Det tycker man inte hos vår nya norska kund Eidskog
Stangeskovene.

I samarbete med Luja Sawtech har de därför uppgraderat sin bandsåg, Waco BKW,
med utgångspunkten att man vill uppgradera från 60 till 90 meter per minut samt
minska råvaruförbrukningen. Vi har trimmat sågen, genomfört uppriktning av hjulen,
renoverat matarverket och smörjsystemet samt optimerat arbetsrutinerna – allt för att
öka hastigheten och för att finna den rätta tandprofilen för produktionen, för att den
färdiga ytan ska kunna erhållas utan att man använder Paint Cutter.

Välkomna Eidskog Stangeskovene – vi tackar för förtroendet och ser fram emot utökat
samarbete i framtiden.

 » Läs mer om optimering av hyvlerier här. 


mars 2015

Södra påbörjar ett samarbete med Luja Sawtech

Södra indgår samarbejde med Luja Sawtech

Södra Wood är en av Sveriges största sågverkskoncerner med en omsättning på cirka
5,5 miljarder svenska kronor och omkring 1 500 medarbetare.

På anläggningen i Traryd arbetar man framför allt med lövträ, och här har man under
flera år haft problem med instabil drift kring sågarna. Verktygen var ofta förstörda när
de togs bort från maskinerna, och bladleverantören hade i allmänhet problem med att
hålla sågbanden i gott skick.

Efter en grundlig analysprocess av förhållandena och olika lösningsmöjligheter valde
Södra Luja Sawtech som samarbetspartner för att uppgradera tvillingsågarna i
såglinjen. Vi genomförde ett omfattande projektarbete som innebar uppriktning,
ombyggnad, slipning och balansering av hjul, smörjsystem, oljedoseringsanläggning,
verktyg samt optimering av arbetsflödet på platsen.

Resultatet av projektet är en markant ökad tillgänglighet och längre driftstid för
verktygen, som nu normalt ligger på 40 timmar, om de inte råkar såga i spik eller
sten. Bladleverantören säger: ”Vår bedömning på en skala  från 1 till 5 är att tidigare
låg banden på en dålig 1:a
Nu är bedömningen mellan 4 och 5 i betyg!”

Vi tackar Södra för deras förtroende, och ser fram emot ett fortsatt gott och framgångsrikt
samarbete!

» Läs mer om Luja Products-programmet här. 


februari 2015

Moelven Trysil AS investerar i branschens mest driftssäkra
oljedoseringsanläggning

Moelven Trysil AS investerer i branchens mest driftssikre oliedoseringsanlæg

Hos vår kund Moelven Trysil har man haft samma utmaningar som på många andra
hyvlerier: Att maskinerna är så väl inkapslade på grund av lagstadgade säkerhetsregler
att det är svårt att kontrollera den manuella oljedoseringsanläggningen under drift, och
resultatet är många dyrbara driftstopp.

Moelven Trysil valde att lösa problemet med en automatisk oljedoseringsanläggning
från Luja Sawtech, som monterades både på bandsågarna och på hyvlarna. Att bygga
ut anläggningen till att också omfatta hyveln var något nytt för alla parter, men efter några
månader har det visat sig vara den rätta lösningen. Doseringsmodulerna är nu placerade
längs gångytorna, där det är enkelt för operatörerna att under drift justera oljemängderna
i förhållande till vad som sågas eller hyvlas.

Vi tackar för det goda samarbetet och gläder oss över den nu mer stabila driften på
Moelven Trysils anläggning.

» Läs mer om våra bladsmörjningslösningar här.


december 2014

Bergene Holm AS väljer Luja Bio-Oil

Bergene Holm AS väljer Luja Bio-OilNorges största privatägda sågverkskoncern, Bergene Holm AS, har träffat avtal
med Luja Sawtech om leverans av vår specialutvecklade Bio-Oil SH02 till alla
koncernens bandsågar och hyvlar.

Bergene Holm AS är totalleverantör av trävaror till byggbranschen, med 8
produktionsenheter i södra Norge.
Som marknadsledare med fokus på högsta kvalitet på slutprodukten är det
avgörande att produktionen alltid fungerar stabilt och med högsta möjliga
hastighet. Därför är Bio-Oil det helt rätta valet, eftersom oljan uppfyller alla
kraven som ställs i modern produktion.

Vi gläder oss åt samarbetet, och hälsar Bergene Holm AS välkommen som kund.
 


november 2014

Artikel: Porträtt av en dansk bandsågsspecialist

Artikel: Porträtt av en dansk bandsågsspecialistDen norska facktidskriften ”Treindustrien” besökte oss på sommarens Trä & Teknik-
mässa i Göteborg. Besöket resulterade i en artikel om Luja Sawtechs arbete på de
nordeuropeiska sågverken och hyvlerierna sedan de första uppdragen 2002 och
fram till den ”snöbollseffekt” som verksamheten har fått under senare år.

» Läs artikeln här (på norska, pdf 1MB)


oktober 2014

Ny klyvlinje till Superwood A/S

SuperwoodUnder sensommaren har vi hjälpt Superwood att finna den rätta klyvlinjen
för deras produktion i Danmark.

Superwood har utvecklat en impregneringsmetod som bl.a. använder gas.
Man tillsätter inte vatten som vid normala impregneringsmetoder, och
därför kan man – lite otraditionellt – även impregnera granvirke. Denna
metod kräver dock råvaror av god kvalitet, och speciellt fuktigheten är
viktig för processen. Det är bakgrunden till att Superwood har valt att
flytta klyvningen hem till anläggningen i Hampen, mellan Silkeborg och
Vejle.

Vi hittade tillsammans en lämplig linje och en såg, som dock hade stått
stilla några år. Därför tog sågen en sväng förbi vår verkstad för en
genomgripande service och ett funktionstest, innan den placerades i
linjen hos Superwood.
Detta skedde parallellt med att hanteringsanläggningen flyttades från
Sverige till produktionen i Danmark.
Efter en lyckad installation hos Superwood är vår uppgift nu att genomföra
utbildningen av operatörerna, för att på det sättet säkerställa att sågen
kommer att fungera väl under många år framåt.
 
Vi tackar Superwood för förtroendet och ett gott samarbete.

» Se bilder här


augusti 2014

Artikel om Luja i ”Træ- & Møbelindustri”

Træ- & Møbeindustri”Skandinaviens danska bandsågsexpert”
Facktidningen ”Træ- & Møbelindustri” hade i sitt augustinummer en artikel om Luja
Sawtech, med fokus på våra arbetsmetoder, de resultat vi har skapat för våra kunder
och inte minst våra ambitiösa tillväxtmål.


» Läs artikeln här (pdf 1 MB)
 


augusti 2014

Artikel om Luja i Business Fyn (DK)

Artikel om Luja Sawtech i Business Fyn"Han vil høre maskinerne synge"

D. 29/7 2014 bragte månedsmagasinet Business-Fyn et erhvervsportræt af

Søren Luja Hansen. En fin artikel om Sørens vej ind i træbranchen, og om den

rivende udvikling, som Luja Sawtech er inde i.

» Læs artiklen her (pdf 13 MB)
 


mars 2014

Jämn drift och bättre styrning hos Hasås AS

Hasås AS i Norge har precis gett oss en order på att byta matarverk på deras såg
Stenner VHF 105. Det befintliga matarverket var utslitet samtidigt som den hydrauliska
driften har gett en ojämn frammatning av virket.
Vi beslutade att montera Lujas eget matarverk LF25 med eldrift samt en vals mer än
vad som ursprungligen fanns. På så sätt uppnås en jämnare drift och bättre styrning av
virket under sågningen.
Installationen sker i nära samarbete med Hasås egen personal och externa elektriker.

Vi tackar för förtroendet och ser fram emot samarbetet.
Förväntad leverans maj 2014

 


januari 2014

Från 65 m/min. till 90 m/min. hos Lida Timber

Lida TimberHur får man en befintlig såg, som från fabrik klarar max 65 m/min. i 150 mm-snitt, att
göra 90 m/min. i 150 mm-snitt?

Denna fråga har en av våra fasta kunder, Lida Timber, ställt till oss.

Luja har under flera år hjälpt Lida Timber att underhålla två Canali Multiline
1100-bandsågar så de är i toppform. Men ägaren och VD:n för Lida Timber,
Anders Josefsson, vill ha ut mer av sina sågar – och det ser vi givetvis till att ge honom ☺
Vi gjuter nya höghastighetshjul till bandsågen, byter axlar, nav och remskivor.
Motorn monterades med en frekvensomvandlare som ger möjlighet att variera hastigheten
på bladet från 42 till 60 m/sek.)

Förväntad leverans april 2014.
 

Optimisation of a Canali ML1100 Twin band saw

 

Results from the optimisation of a

Canali ML1100 Twin band saw.

Test completed in 200 mm cut.
Achieved feed speed 75m/min.


    
Accept cookies and close

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

Read our privacy policy

Accept cookies and close